az AlmaVestiging Sijsele
 Sportrevalidatie
Minimize

Inleiding

In de sportrevalidatie kan de actieve mens terecht voor revalidatie van:

  • postoperatieve letsels
  • chronische letsels
  • overbelastingsletsels
  • ...

Hieronder volgen enkele voorbeelden van aandoeningen die bij ons frequent aan bod komen:

  • ter hoogte van de schouder
   • impingement
   • dropping shoulder
   • schouderinstabiliteit
     
  • ter hoogte van de knie
   • voorste kruisbandproblematiek
   • post- artroscopie
   • Osgood Schlatter
   • patellapeesrelease
   • anterieure kniepijn zoals retropatellaire of patellofemorale klachten
     
  • ter hoogte van de enkel
   • distorsies 
   • instabiliteit  
   • achillespeesaandoeningen
     

Sportrevalidatie

Revalidatie

  • Algemene fysiotherapie
  • Mobiliserende oefentherapie
  • Spierversterkende oefentherapie
   • myofeedbacktraining:
    hierbij worden oefeningen opgesteld waarbij zowel de therapeut als de patiënt auditief (via een geluidsignaal) en/of visueel (via weergave van een grafiek) het resultaat van de spieractiviteit volgen
   • medische trainingstherapie
   • isokinetische krachttraining
    specifieke krachttraining met het Biodextoestel
  • Stabiliserende oefentherapie
  • Whole body - vibration (trilplatform)
  • Taping
  • Gang- en loopanalyse
    

Sportspecifieke revalidatie 

  • SPortspecifieke oefentherapie
  • Conditieopbouw aan de hand van fysiologische parameters zoals hartfrequentie en lactaatwaarden
    

Fitnessopstartprogramma

Begeleiding om op een medisch verantwoorde manier in "uw" fitnesscentrum uw spierkracht en conditie op peil te houden. 
 

Sport- en trainingsbegeleiding

Wanneer u volledig gerevalideerd bent en verder trainingsadvies en/of -begeleiding wenst, biedt de samenwerking met het sportmedisch centrum "Mensana" u  deze mogelijkheid. 
 

Praktisch

Contactadres

Kinesitherapeuten             050/72 83 70
                                               050/72 83 85

Ergotherapie                       050/72 83 28

Secretariaat Reva              050/72 83 75

Mensana

Secretariaat Mensana      050/72 83 90

Locomotorisch instituut
Revalidatiecentrum

  • Dr. I. Vanneuville (Revalidatiearts)
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. H. Van den Wyngaert
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. C. Smets