az AlmaVestiging Sijsele
 Labotesten
Minimize

In het kader van de Evidence Based Medicine is het belangrijk een objectief beeld te vormen van de kracht, de mobiliteit en het uithoudingsvermogen van de nek en de rug.

Objectieve resultaten geven de huidige situatie weer waarin de patiënt zich bevindt en geven feedback zowel aan de patiënt als aan de behandelende geneesheer.

Wij hanteren hierbij diverse onderzoeksmethoden waarvan enkele innoverend zijn.

Bionix Sim3 Pro

 

The BioniX Sim3 Pro is een nieuw medisch 3D systeem die simultaan in de 3 assen de  buik- en rugspieren meet. Niet enkel als testdevice maar ook als trainingstoestel heeft de Bionix zijn meerwaarde reeds bewezen.

Oppervlakte EMG

 

Aan de hand van het oppervlakte EMG onderzoeken we enerzijds hoe vlug de spieren vermoeid worden (voor de rug gebeurt dit aan de hand van de Sorensen test). Anderzijds evalueren we of de spieren op de juiste momenten werken en ontspannen.

Bewegingsamplitude-ZEBRIS

 

Dit is een driedimensioneel bewegings-analyse-systeem met de bedoeling de totale mobiliteit van de rug te evalueren en anderzijds eventuele segmentaire strakheden op te sporen.

De resultaten van de bovenvermelde onderzoeken worden met de arts besproken en samen met de

ergotherapeut, kinesitherapeut en psycholoog wordt een multidisciplinair behandelschema opgesteld.

Met de nodige aandacht voor conditionele training oefentherapie, basisoefeningen,manuele behandeling,houdingscorrigerende oefeningen, hef-en tiltechnieken en preprofessionele training.