az AlmaVestiging Sijsele
 Hartrevalidatie
Minimize
Het hart is de pomp van het lichaam. Wanneer dit pompmechanisme in gebreke blijft, betekent dit een ernstige aantasting van de gezondheid. Vernauwing van de kransslagaders kan leiden tot verminderde bloedtoevoer naar de zone achter de vernauwing.
Dit leidt tot een beklemmend gevoel in de borstkas. Wanneer de bloedtoevoer volledig wordt afge-sneden, ontstaat een hartinfarct, een gedeelte van het hart pompt niet meer en sterft af.
In sommige gevallen volgt een hartoperatie waarbij één of meer overbruggingen worden gelegd. Dit betekent dat bepaalde hartzones worden bevloeid met nieuwe bloedvaten (die meestal uit het been worden genomen).
 
Risicofactoren voor het hart:
 
  • roken
  •  cholesterol in het bloed
  • hoge bloeddruk
  • overgewicht
  • gebrek aan lichaamsbeweging
  • stress
  • suikerziekte
  • familiaire voorbeschiktheid
  • leeftijd
  • geslacht


Wat is hartrevalidatie?

Een hartinfarct of een hartoperatie is een drastische gebeurtenis in het leven. Gelukkig is de moderne geneeskunde dermate dat een reïntegratie in de maatschappij in vele gevallen geen probleem is.
Het vraagt echter een zeer bewuste levensvisie van de patiënt. Want naast medicatie en fysische revalidatie wordt verwacht dat de patiënt er een zeer gezonde manier van leven op nahoudt. Vermijden van tabak en alcohol, vetarme voeding en een gezonde manier van leven in het algemeen zijn zeer belangrijk. Het vraagt een niet te onderschatten motivatie.
 
Hartrevalidatie bestaat uit gecontroleerde en gelimiteerde progressieve inspanningen specifiek samengesteld voor hartpatiënten. Dit is een oefenprogramma waarbij we stelselmatig de intensiteit alsook de duur van de oefeningen gaan opdrijven. Er is een voortdurende controle van de hartslag tijdens de oefeningen en regelmatig wordt de bloeddruk genomen.
 
Na verloop van enkele weken wordt een evolutieverslag opgemaakt waarbij eventuele problemen genoteerd worden.
 
Er wordt in een groep geoefend waar eventuele problemen gemakkelijk kunnen besproken worden en waar ook wederzijdse ervaringen uitgewisseld worden maar iedereen oefent op eigen ritme volgens zijn mogelijkheden.
 
In ons ziekenhuis werken we met de nieuwste toestellen die ons permanent toelaten om de hartfrequentie te laten volgen. Dit zijn gecomputeri-seerde toestellen waarbij we de trainingszone waarin u oefent nauwkeurig zichtbaar wordt. Deze trainingszone wordt bepaald d.m.v. een aantal parameters zoals: fietsproef, lactaatmetingen, medicatie, subjectief gevoel. Bij hart-patiënten mag de hartslag bepaalde limieten niet overschrijden. Tijdens de training zal de patiënt, indien nodig, cardiologisch online gevolgd worden. Dit alles gebeurt in samenwerking met de cardiologen
 
Het cardiaal revalidatieprogramma is echter meer dan een trainingsprogramma. Het omvat een multidisciplinaire aanpak van de patiënt en zijn specifieke problemen. Indien gewenst kan beroep gedaan worden op een diëtiste voor voedings-problemen of een psychologe voor psychologische bijstand. Problemen in verband met medicatie kunnen met de dokters besproken worden.
 
 

Effecten van hartrevalidatie

Verbeteren van de hartfunctie: de slagkracht alsook de slagfrequentie verbetert.
  • Inspanningscapaciteit verhogen: verbeterde conditie en hoger uithoudingsvermogen.
  • Verbeteren van hart- en bloedvatenstelsel: betere doorbloeding van het hart en de periferie.
  • Verbeteren van respiratoir systeem: betere longcapaciteit.
  • Verbeteren van de bloeddruk: bloeddruk normaliseert door inspanning.
  • Verbeteren cholesterolgehalte.
  • Psychologisch effect.
 
                              
 
 

Praktisch

Contactadres
 
Kinesitherapeut                     tel. 050 72 83 72
 
 
Secretariaat Reva                  tel. 050 72 83 75
 
 
Revalidatiecentrum
Onder leiding van:
 
  • Dr. A. Palmer - cardioloog
  • Dr. D. Vankersschaever - Cardioloog
  • Dr. I. Vanneuville