az AlmaVestiging Sijsele
 Urogym
Minimize

Bekkenbodemreëducatie

De bekkenbodemreëducatie is een speciale vorm van gymnastiek die ontwikkeld is om de spieren van de bekkenbodem te versterken of te relaxeren. De bek-kenbodem bestaat uit een platte spierplaat die het bekken aan de achter-onderzijde afsluit en die de inwendige organen ondersteunt en op hun plaats houdt. Het bewust maken van en het aanleren van technieken om deze spieren, op het juiste moment en op de juiste manier op te spannen of te ontspannen, kan heel wat urine- en/of stoelgangproblemen oplossen.
 
 

Mogelijke indicaties 

  • Urologie (vb. urineverlies)
  • Gynaecologie (vb. blaasverzakkingen)
  • Gastro-enterologie (vb. constipatie)
  • Sexuele dysfuncties
  • Pijn 
    

Behandeling

Via de diagnostische gegevens van de doorver-wijzende arts en een grondige anamnese wordt een behandelplan opgesteld.
 
Het is een conservatieve behandeling die mits
  • Dagelijkse informatie van de kiné naar de arts en de patiënt
  • Degelijke informatie en begeleiding naar de patiënt toe
  • Een goede motivatie van de patiënt
  • Een goede samenwerking tussen therapeut en patiënt
  • Het volgen van een individueel thuisprogramma
tot zéér goede resultaten kan leiden.
 
De therapie bestaat uit drie blokken:
 
  • Bewustwording van de bekkenbodem
  • Training van de bekkenbodem
  • Automatiseren van het gebruik van de bekken-bodem in dagelijkse activiteiten
 
Wanneer een patiënt de behandeling start, wordt aan de hand van de diagnostische gegevens van de arts en een anamnese, een evaluatie gemaakt van de status van de bekkenbodem. Voor we aan de eigenlijke behandeling beginnen, wordt een eigen-lijke evaluatie gemaakt van de bekkenbodem.
 
De contracties van de bekkenbodem worden aan de hand van een internationale waardeschaal geëvalueerd naar
  • Kracht
  • Uitputbaarheid
  • Uithouding 


Kinesitherapeutische behandeling

  • Manuele controle:
   Bekkenbodemoefeningen onder manuele controle

  • Electrostimulatie:
   Dit is een techniek die gebruikt wordt bij onbewuste en/of verzwakte spieren enerzijds en anderzijds bij pijnbehandeling. Hierbij wordt via een electrode een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat deze samentrekt.
   Deze therapie mag niet als pijnlijk ervaren worden. De intensiteit wordt individueel aan-gepast.
  • Biofeedbacktraining:
   Dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen en waarbij hij zichzelf kan controleren via een licht of geluidssignaal. Deze controle geldt zowel voor opspanning als relaxatie als de snel-heid, de kracht en de uithouding van de contrac-tie. Deze training is enkel mogelijk indien de patiënt over voldoende bewustwording en kracht beschikt.
   Het is een computergestuurd systeem waarin alle gegevens over de training worden bewaard en ten allen tijde kunnen opgevraagd worden om de evolutie van de bekkenbodem te evalueren.
    
  • Thuisprogramma:
   Bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert.
Hier in het ziekenhuis beschikken we over draagbare biofeedback-apparaten (gekoppeld aan het computer gestuurd systeem) die de patiënt in staat stellen om thuis verder te oefenen. Nadien is het mogelijk om de gedane oefeningen met de “home trainer” in het ziekenhuis op de computer samen met de patiënt te evalueren.
Een goede thuistraining, zowel tijdens de therapieperiode als erna zijn van groot belang voor de resultaten en het behoud ervan.
 
 

Praktisch

Contactadres
 
Kinesitherapeut                  tel. 050/72.83.70
 
Secretariaat Reva               tel. 050/72.83.75
 
 
Locomotorisch instituut
 
  • Dr. Th. Carpentier
  • Dr. Ph. Carron
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. E. Luypaert
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. K. Thevissen
  • Dr. M. Van Vlaenderen
  • Dr. I. Vanneuville