az AlmaVestiging Sijsele
 Geriatrie
Minimize

Inleiding

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal zorgbehoevende ouder wordende mensen toe. Het ouder worden staat ook dikwijls synoniem voor heel wat lichamelijke en psychische problemen. Dit impliceert dat er op medisch, paramedisch, sociaal en psychologisch vlak een nauwe samenwerking aanwezig dient te zijn.

 Vandaar dat in het AZ Alma campus sijsele de gehospitaliseerde geriatrische patiënt multidisci-plinair wordt aangepakt. De therapie wordt in de wekelijkse teamvergaderingen opgesteld en indien nodig in onderling overleg bijgestuurd.

Het team bestaat uit:

  • Geriater (geneesheer - internist gespecialiseerd in de geriatrie)
  • Hoofdverpleegkundige
  • Kinesitherapeut(e)
  • Ergotherapeut(e)
  • Logopedist(e)
  • Sociaal assistent(e)
  • Psycholo(o)g(e)
  • Pastoraal werkster
  • Diëtiste 
    

Doel van de geriatrische revalidatie

De geriater coördineert de medicamenteuze en paramedische therapieën. De revalidatie heeft als hoofddoel de zelfactiviteit te stimuleren om maximale zelfredzaamheid te bereiken. De oudere wordt in een multidisciplinaire samenwerking, behandeling en revalidatie op progressieve en systematische wijze aangemoedigd. De oudere en zijn familie worden ondersteund en voorbereid op ontslag naar de vertrouwde of nieuwe woonsituatie.
 

De kinesitherapeutische behandeling

omvat (afhankelijk van de vastgestelde noden)

  • Warmte en koude applicaties
  • Elektrotherapie
  • Mobilisaties: om de beweeglijkheid te onderhouden of te bevorderen (zowel actief als passief)
  • Gangrevalidatie: zelfstandig of met hulpmiddelen.
  • Valpreventie
    

De logopedische behandeling

bestaat voornamelijk uit:

  • Sliktherapie wanneer de patiënt niet of zeer moeilijk in staat is te eten en/of te drinken
  • Taaltherapie
  • Spraaktherapie

Voor meer informatie: vraag de folder “logopedie”

Een zeer belangrijk gegeven is het feit dat er in het ziekenhuis zoveel mogelijk aan groepstherapie gedaan wordt. Hierdoor wordt het sociale aspect enorm benadrukt en zijn de andere patiënten dikwijls een enorme stimulans om te revalideren.
 

De ergotherapeutische behandeling

richt zich op het activeren en onderhouden van vaardigheden op mentaal, psychisch, sociaal enfysisch vlak en op het herwinnen van (tijdelijk) verloren functies om de zelfredzaamheid van de oudere in het dagelijkse leven te bevorderen. De ergotherapeut richt zich op het handelen van de oudere binnen dagdagelijkse activiteiten d.m.v.:
 

  • Aanleren van methoden vb. transfers, maaltijden, zelfzorg,…
  • Specifieke trainingen vb. kracht, evenwicht, coördinatie,…
  • Hulpmiddelenadvies vb. rollator, loopkader, helping hand, eetgerei,…
  • Woningmanagement vb. vrijetijdsbesteding, veiligheid in de woonsituatie, valpreventie,…
  • Valpreventie
   

 


Praktisch

Contactadres

Kinesitherapeuten              tel. 050/72 83 71
                                                tel. 050 72 83 59

Ergotherapeuten                 tel. 050/72 83 23
                                                tel. 050/72 83 24
                                                tel. 050/72 83 84

Logopediste                         tel. 050/72 83 78

Secretariaat Reva                tel. 050/72 83 75

De revalidatie op de geriatrie gebeurt onder toezicht van de behandelende geneesheer-internist in samenwerking met het revalidatiecentrum.

Dr. P. Desmet
geriater