az AlmaVestiging Sijsele
 Valpreventie
Minimize

Inleiding

Vallen is vlug gebeurd. In de praktijk blijkt dat 1/3 van de 65-plussers één maal per jaar vallen. Bij de 75-plussers is dit zelfs de helft van hen.
De gevolgen hiervan kunnen vooral bij ouderen de levenskwaliteit sterk verminderen. Valangst maakt hen kwetsbaarder. Sommigen verzwijgen die val uit schrik voor een opname in het rustoord.

Belangrijkste oorzaken van vallen

  • Te weinig bewegen
  • Verminderde spierkracht en evenwicht
  • Gewrichtsslijtage/ osteoporose
  • Verminderd gezichtsvermogen
  • Drangincontinentie (vooral 's nachts)
  • Verwardheid en verstrooid zijn
  • Foutief medicatiegebruik
  • Onveilig gedrag
  • Onveilige woon- en leefomgeving
    

Gevolgen na het vallen

  • Lichamelijke gevolgen: breuken, kneuzingen, blauwe plekken, …
  • Psychische gevolgen: valangst, depressie, …
  • Sociale gevolgen: grotere afhankelijkheid van externe hulp, angst om buiten te komen (= sociale isolatie) …
  • Financiële gevolgen: ziekenhuiskosten, aanschaffen hulpmiddelen, woning aanpassingen, …
    

Valpreventie in ons revalidatie-centrum

De kine- en ergotherapeuten maken voor u een gepast individueel valpreventieprogramma:

Via speciale TESTEN bepalen zij hoe groot uw valrisico en valangst is.

Via een ADVIESBUNDEL geeft men u concrete tips om uw veiligheid te vergroten:

  • Hoe vallen in mijn woon- en leefsituatie vermijden?
  • Hulpmiddelen die het dagelijks handelen ondersteunen
  • Inzicht krijgen in onveilig gedrag.
  • Doorverwijzing naar arts voor oog- en medicatiecontrole, …

Praktische VALPREVENTIE OEFENINGEN vergroten uw zelfvertrouwen en uw lichamelijke conditie.

  • Aanleren hoe veilig recht te komen na een val
  • Spierkracht trainen 
  • Evenwichtsoefeningen
  • Lenigheidsoefeningen
  • Oefenen van activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
  • ...

Al deze oefeningen kunnen individueel of in groep gebeuren.

Praktisch

Contactadres

Voor externe patiënten kan men een valpreventie-programma aanvragen via het Reva-secretariaat

Secretariaat Reva - tel. 050 72 83 75

Gehospitaliseerde patiënten kunnen zich recht-streeks wenden tot de kine- en ergotherapeut van hun afdeling.

Locomotorisch Centrum - Revalidatiecentrum

   • Dr. Th. Carpentier
   • Dr. Ph. Carron
   • Prof. Dr. F. De Keyser
   • Dr. W. De keyser
   • Dr. E. Luypaert
   • Dr. F. Nelde
   • Dr. C. Smets
   • Dr. K. Thevissen
   • Dr. H. Van den Wyngaert
   • Dr. M. Van Vlaenderen
   • Dr. I. Vanneuville
     

in samenwerking met de dienst Geriatrie