az AlmaVestiging Sijsele
 Schouderrevalidatie
Minimize

Inleiding

De schoudergordel is een zeer complex geheel bestaande uit 7 gewrichten die samen instaan voor enerzijds voldoende mobiliteit en anderzijds voldoende stabiliteit. 
Dit impliceert een goede synergie tussen de verschillende gewrichten. Wanneer echter één in gebreke blijft, betekent dit een duidelijk verlies aan functionaliteit. 
Schouder-aandoeningen komen meestal voor bij personen van middelbare leeftijd maar even goed bij jonge sportlui.

Anatomie

Het schoudergewricht verzorgt de verbinding tussen arm en romp. Het is tevens het meest beweeglijke gewricht van het menselijke lichaam. De verschillende componenten worden aan elkaar gehouden door het kapsel, de liga-menten en de spieren. Het glijden van de verschillende structuren ten opzichte van elkaar wordt bewerkstelligd door de slijmbeurzen. Er zijn heel wat spieren die een rol spelen bij de beweging van de schouder.

Naast de rotator cuff (gevormd door de supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor en de subscapularis) zijn er tevens de m.biceps en de m.deltoideus.
 

Mogelijke indicaties voor revalidatie

Schouderpijn is een frequent voorkomend probleem. Een greep uit de meest voorkomende aandoeningen zijn:

  • Ontsteking van slijmbeurzen en pezen
  • (sub)luxatie (= ontwrichting)
  • Instabiliteit
  • Calcificaties (verkalkingen)
  • Frozen shoulder
  • Scheur in de rotator cuff
  • Scheur in het kapsel
  • Impingement (inklemming)
  • Fracturen
  • Prothese

Eens de correcte diagnose medisch gesteld wordt, kan een behandelplan voorgesteld worden. Dit plan kan, afhankelijk van de aandoening op zich, als van de ernst van de aan-doening, een conservatief karakter hebben ofwel chirurgisch van aard zijn. Ook na een chirurgisch ingrijpen dient er nagenoeg altijd verder gerevalideerd te worden.
 

Behandeling van de schouder zowel conservatief als na chirurgische ingreep

De revalidatie van de schouder kan een pijnlijk en langdurig proces zijn. Doch wanneer een correct en individueel oefenprogramma (passief en/of actief) opgesteld wordt, zijn er zeer goede resultaten te bereiken.
 

Kinesitherapie

Massage en elektrotherapie

zijn pijndempend en ontstekingswerend.
 

Mobilisaties

Doel: het bevorderen en/of behouden van de beweeglijkheid van het gewricht.

Middelen:

  • Manueel
  • Katrol
  • Schouderkinetec (CPM)
  • Pendelen 
    

Actieve oefentherapie

Doel: progressief opbouwen van de kracht en stabiliteit van de schouder.

Middelen: 

  • Manueel - katrol - theraband - halters
  • Stok - bal - trampoline - sportraam
  • EN-Tree.M: biedt ons computerbegeleide oefeningen volgens de principes van de Medische Trainingstherapie. Het is een meetinstrument waarmee onder andere de snelheid, de kracht en het vermogen tijdens een beweging gemeten wordt. 
  • Myofeedbacktraining (EMG) d.m.v. oppervlakte-elektroden, hierbij worden oefeningen opgesteld waarbij zowel de therapeut als de patiënt auditief (via een geluidssignaal) en/of visueel (via weergave van een grafiek) het resultaat van de spieractiviteit volgen, wat zeer motiverend werkt. 
  • Medische trainingstherapie 
  • Stabiliteitstraining
  • Biodex (isokinetisch trainingstoestel)
    

Ergotherapie

Initieel wordt er een test afgenomen, waarbij zowel de bewegingsmogelijkheden als de kracht in arm en hand gemeten worden. Op basis van deze testgegevens wordt dan een individueel oefenprogramma opgesteld.
 

  • Mobiliteitsverbeterende oefeningen
  • Spierversterkende oefeningen
  • Medical Upperlimb Exerciser en Baltimore Equipment Therapeutic. Beide computer gestuurde toestellen stellen de therapeut en de patiënt in staat om de mobiliteit, de kracht, coördinatie en functionaliteit objectief te trainen en te evalueren. Ze geven continu een feedback waardoor de patiënt in zijn revalidatie steeds bijgestuurd kan worden
  • Pré-professionele training
  • Oefeningen i.v.m. huishoudelijke activiteiten
    

Algemeen besluit

Door een goede multidisciplinaire samenwerking is het onze bedoeling u zo goed mogelijk voor te bereiden op een hervatting van uw activiteiten. En dit zowel voor professionele als voor huishoudelijke activiteiten.


Praktisch

Contactgegevens

Kinesitherapeuten        tel: 050 72 83 70
                                          tel: 050 72 83 85

Ergotherapeut                tel: 050 72 83 87

Secretariaat Reva          tel: 050 72 83 75
 

Locomotorisch instituut - revalidatiecentrum 

 • Dr. Th. Carpentier
 • Dr. Ph. Carron
 • Prof. Dr. F. De Keyser
 • Dr. W. De keyser
 • Dr. E. Luypaert
 • Dr. F. Nelde
 • Dr. C. Smets
 • Dr. K. Thevissen
 • Dr. H. Van den Wyngaert
 • Dr. M. Van Vlaenderen
 • Dr. I. Vanneuville