az AlmaVestiging Sijsele
 Knierevalidatie
Minimize

Inleiding

De plaatsing van een totale knieprothese is een ingreep die verricht wordt bij patiënten die geconfronteerd worden met een algemene slijtage van het kniegewricht (arthrose).

De klinische tekenen van degeneratie van het kniegewricht zijn:

  • Ochtendstijfheid
  • Pijn (vooral belastingsgebonden)
  • Bewegingsbeperking
  • Morfologische knie-misvormingen
  • Crepiterende en schrapende gewrichtsmisvormingen

 

Indicatie

Bij de beslissing van het plaatsen van een gewrichtsprothese wordt rekening gehouden met een aantal factoren:

  • Er dient een uitgesproken degeneratie of slijtage van het gewricht te zijn
  • Veel pijn, die de patiënt hindert in zijn functioneren
  • Een ernstige vorm van invaliditeit (geen lange afstanden afleggen, slecht slapen, moeilijk of geen trappen meer doen...).
     

Revalidatie: kinesitherapie-ergotherapie

De behandeling na het plaatsen van een totale knieprothese kunnen we onderverdelen in twee perioden:

  • Hospitalisatiefase of post-operatieve fase (periode in het ziekenhuis).
  • Post-hospitalisatiefase (periode waarbij de patiënt terug thuis is).
    

Hospitalisatiefase

Deze periode ligt tussen 5 à 7 dagen afhankelijk van de individuele noden van de patiënt.

Doelstelling:

  • De patiënt onafhankelijk maken, zodanig dat hij zelf in en uit bed kan komen, zichzelf kan wassen, aan- en uitkleden, stappen met krukken.
  • De mobiliteit van de knie optimaliseren
  • Patiënt trappen laten doen
  • Patiënt leren in- en uit de wagen stappen 
  • Patiënt inzicht geven naar verdere thuisrevalidatie
    

Hoe?

  • Progressief opbouwen van de actieve mobilisaties van de knie
  • Passieve mobilisatie van de knie door middel van een CPM-toestel (Continue Passive Mobilisation) of kinetec
  • IJsapplicaties om pijn en zwelling te verminderen
  • Elektrotherapie ter versteviging van de spieren indien nodig
  • Extensie posture met of zonder gewichtjes
  • Gangrevalidatie met krukken
  • Fietsen
  • Functionele therapie
    

Post- hospitalisatiefase

Na het verblijf in het ziekenhuis wordt vooral de nadruk gelegd op:

  • Behoud van de teruggewonnen mobiliteit en het verder verbeteren ervan.
  • Krachttraining om de stabiliteit van de twee te verzekeren. 
  • Gangrevalidatie
  • Bewaken van een goede strekking van de knie
    

Besluit

Dankzij een intense multidisciplinaire samenwerking is het mogelijk de patiënt op korte tijd een zekere funcionaliteit terug te bezorgen. Een beginnende onafhankelijkheid en zelfredzaamheid zijn ons primair doel. Eenmaal thuis wordt de revalidatie nog enkele weken verder gezet tot een totaal herstel bereikt wordt.
 

 

Praktisch

Contactgegevens

Secretariaat Reva           tel: 050 72 83 75

Kinesitherapeut               tel: 050 72 83 82
                                            tel: 050 72 83 73

Ergotherapeut                  tel: 050 72 83 21
 

Locomotorisch instituut - Revalidatiecentrum

  •  Dr. Th. Carpentier
  • Dr. Ph. Carron
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. W. De keyser
  • Dr. E. Luypaert
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. C. Smets
  • Dr. K. Thevissen
  • Dr. H. Van den Wyngaert
  • Dr. M. Van Vlaenderen
  • Dr. I. Vanneuville