az AlmaVestiging Sijsele
 ESWT
Minimize

Extracorporeal Shock Wave Therapy

ESWT is gebaseerd op de technologie van de niersteenverbrijzelaar.

In Duitsland zijn de groepen Dahmen (Hamburg 1992), Loew (Heidelberg 1995) en Rompe (Mainz 1997) erin geslaagd, deze urologische techniek aan te passen voor gebruik bij locomotorische aan-doeningen. Door hun onderzoek zijn de volgende afwijkingen als indicaties gesteld:


  • Tendinosis calcarea scapulo-humeralis (rotator cuff tendinopathie met of zonder zichtbare calcificaties)
  • Epicondylitis radialis humeri (tennis elleboog)
  • Epicondylitis ulnaris humeri (golfer’s elleboog)
  • Fasciïtis plantaris (hielspoor)
  • Pseudarthrosis (non-union fractuur)
  • Tendinopathie van de patellapees (jumpers-knie)
  • Trochanteritis ter hoogte van de heup
    

Fysische basis

De SONOCUR Plus produceert shock waves, opgewekt via een electromagnetisch systeem (deflectie van een metalen membraan door een gepulseerd magnetisch veld). Deze energie wordt door een lens gefocusseerd en via een echografische sonde binnen in het toestel op de te behandelen regio gericht.

In tegenstelling met veel goedkopere toestellen garandeert de SONOCUR Plus daarbij de continue echografische controle tijdens de behandeling en maximale resultaten.
 

Biologische effecten

ESWT maakt bij locomotorische toepassingen gebruik van laag tot medium energetische shock waves die verschillende biologische effecten veroorzaken:

Laag energetische shock wave 

  • Hyperstimulatie analgesia of pijnstilling
  • Gate- control theory
  • Via sensoriële stimulatie is er een vermindering van de pijn op korte en lange termijn
    

Medium energetische shock wave

  • Verbrijzeling van kalkneerslag via het ontstaan van fissuren en holtevormig
  • Ingroei van sterk gevasculariseerd ontstekings-weefsel, waardoor verdere degradatie van de kalkneerslag ter hoogte van de pezen en andere weke delen weefsels
    

Hoog energetische shock wave

  • Stimulatie fractuur-heling bij delayed-union breuken (pseudo-artrose)
    

Besluit

ESWT is een nuttige techniek omwille van de volgende redenen:

  • Niet– invasief
  • Zelden wordt een lokale verdoving toegepast
  • Virtueel geen complicaties of neveneffecten
  • Ambulant toepasbaar waardoor snel een normale activiteit kan hervat worden
  • Als indicaties gelden chronische peesontste-kingen, al dan niet gepaard gaande met calcifi-caties en welke niet reageren op conservatieve therapie (kinesitherapie, corticoidinfiltratie e.a.)
    

Kostprijs

Zoals vele nieuwe technieken is ook deze techniek nog niet terugbetaald. De hoge kostprijs (€ 175.000) van het toestel met ingebouwde echografische controle, zoals wij hier in het ziekenhuis gebruiken, verantwoordt de kostprijs van € 40 voor deze behandeling.

Door het feit dat wij samen met het UZ Pellenberg KUL de eerste waren in België om deze techniek toe te passen, is er reeds een belangrijke afschrijving van het toestel gebeurd en hebben wij deze kostprijs laag kunnen houden.

Aanvullend wordt een consultatie en een echografisch onderzoek aangerekend ten belope van € 85 waarvan u, naargelang uw verzekerbaarheid,  nog een bedrag terugkrijgt van uw mutualiteit. Samen bedraagt dit dus € 125.

Praktisch info


U dient zich voor de therapie - graag 20 minuten voor het afgesproken tijdstip -  te melden bij de dienst inschrijvingen.                                                                                                                                                                                  De therapie bestaat uit drie behandelingen telkens met enkele weken tussen. De beste resultaten mag je verwachten 6 tot 8 weken na de derde behandeling.

Praktisch

Contactgegevens

Secretariaat LMI          tel: 050 72 80 54

Locomotorisch instituut

 

  • Dr. Th. Carpentier
  • Dr. Ph. Carron
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. W. De keyser
  • Dr. E. Luypaert
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. C. Smets
  • Dr. K. Thevissen
  • Dr. H. Van den Wyngaert
  • Dr. M. Van Vlaenderen
  • Dr. I. Vanneuville