az AlmaVestiging Sijsele
 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Minimize

 

Wat doet het VAPH?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. 
Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

 Het VAPH subsidieert hiertoe personen met een handicap en diensten of voorzieningen op verschillende domeinen:

Hulpmiddelen en aanpassingen
Om zijn dagelijks leven beter te organiseren kan een persoon met een handicap een tussenkosmt krijgen voor aangepaste hulpmiddelen, een aanpassing aan zijn wonding of wagen.

Diensten en voorzieningen
Het VAPH subsidieert de diensten en voorzieningen die zorg verlenen aan personen met een handicap door begeleiding of opvang.

Persoonlijk assistentiebudget
Personen met een handicap die liever thuis willen blijven wonen, kunnen een Persoonlijk assistentiebudget aanvragen.  Met dit budget kunnen zij assistenten in dienst nemen.
 

Wie kan een beroep doen op het VAPH?

Handicap: elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.

Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die zich wil inschrijven apart te bekijken. Als een persoon aan deze definitie beantwoordt, kan hij of zij zich inschrijven bij het VAPH.
 

Hoe verloopt een inschrijving?

 • Opmaken van het aanvraagformulier A 001
  Dit document wordt doorgestuurd naar het Vlaams Fonds. De datum van ontvangst is tevens de datum van erkenning in uw dossier - Heel belangrijk
   

 • Het opmaken van de A 002
  - Multidisciplinair verslag, op te maken door een erkend Multidisciplinair team
  - In dit verslag worden alle gegevens opgenomen die belangrijk zijn om te oordelen over uw vraag bij het
    Vlaams Fonds: medische gegevens, sociale context, integratieproblemen.
   

 • Het opmaken van adviesrapporten
  om de aankoop van uw gevraagde hulpmiddelen te motiveren.
   

Voorwaarden tot inschrijving

 • Meerderjarigen en minderjarigen:
   

  • Inschrijven kan tot de max. leeftijd van 65 jaar
  • een blijvende lichamelijke of metale handicap hebben
  • problemen hebben bij sociale intergratie
  • belg zijn en in België wonen
    

Ons Multidisciplinair Team is erkend voor het opmaken van de volgende dossiers:

  • MDV: opmaken van het Multidisciplinair verslag

  • IMB: aanvragen individuele materiële bijstand - hulpmiddelen

  • PAB: opmaken van een dossier voor persoolijk assistentie budget

  • PGB: toekomstgericht: Persoons Gebonden Budget

     
 

Praktisch

Contactadres

Erkend Multidisciplinair Team - MDT 376
AZ ALMA - Campus Sijsele

Verantwoordelijke:

De Roeck Tessa                tel. 050/72 83 89
 

tessa.deroeck@azalma.be
 

Revalidatiecentrum

Campus Sijsele

 • Dr. I. Vanneuville

 • Dr. F. Nelde
   
 • Dr. P. Ooghe

 • Dr. P. Carron
   

Campus Eeklo

 • Dr. I. Vanneuville

 • Dr. M. Van Vlaenderen

 • Dr. E. Luypaert
   
 • Dr. F. Nelde