You are hereCampus Sijsele > Ons centrum > Missie
  |  Login
 Missie
Minimize

De missie van het revalidatiecentrum past uiteraard volledig binnen de missie van het AZ Alma ziekenhuis

Daarnaast leggen wij als revalidatiecentrum nog een aantal eigen accenten

We stellen de patient centraal in de multidisciplinaire benadering van zijn pathologie.
Er wordt op regelmatige basis overleg gepleegd tussen de verschillende medische en paramedische disciplines.
Op die manier zorgen we er steeds voor dat de revalidatie zo optimaal en zo volledig mogelijk wordt opgevolgd.
De therapie wordt aangepast of bijgestuurd indien nodig eigen doelstellingen van de patiënt en het team zo veel en zo kwalitatief mogelijk te behalen.
De mens achter de patiënt is voor ons van primoridiaal belang.
We streven ernaar te werken met zeer gemotiveerd en hoog gekwalificieerd personeel.
We gebruiken steeds de meest innovatieve en relevante verantwoorde technieken en instrumenten, zowel medisch als paramedisch, binnen het revalidatietraject.