az AlmaVestiging Sijsele
 Neuropsychologie
Minimize

Neuropsychologisch onderzoek

Met behulp van de neuropsychologische diagnostiek wordt onderzocht in hoeverre cognitieve functiestoornissen (stoornissen in de oriëntatie, aandacht, geheugen,…) en gedragsveranderingen samenhangen met stoornissen in het functioneren van de hersenen. De redenen voor neuropsycho-logisch onderzoek zijn in een drietal categorieën in te delen:
 
  • Bijdrage aan de diagnose van de patiënt
  • Evaluatie van het cognitief en emotioneel functioneren van de patiënt
  • Implicaties van het neuropsychologisch onderzoek voor het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven
 
Een neuropsychologisch onderzoek neemt meestal ca. twee uur in beslag, waarna verslag over de prestaties van de patiënt worden overgemaakt aan het behandelend team en de verantwoordelijke arts.
 
 

Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding en psychotherapie zijn weliswaar steeds bekendere woorden, maar toch bestaan er ook veel misverstanden over. Iedereen zal zijn eigen definitie geven van therapie en wel in functie van wat het voor hem persoonlijk betekend heeft.
De psychisch gezonde mens zoekt naar mogelijk-heden om het beste van zichzelf te maken, in zijn eigen sociale context en met zijn eigen capaciteiten. Slaagt hij daar niet in, dan voelt hij zich onbevredigd, gefrustreerd, zoekt hij naar ontsnap-pingswegen, maar het streven blijft bestaan.
Altijd weer zien we dat mensen blijven vechten tegen wat hen inperkt, tegenhoudt, afremt.
Naast die nood aan groei en aan zelfrealisatie, heeft iedere mens ook behoefte aan veiligheid, zekerheid en bescherming. Een gebrek aan veiligheid en zeker-heid heeft een negatief effect op de groei.
 
Vaak hebben mensen ernstige lichamelijke klachten of crisissituaties nodig om het besef te laten doordringen dat het zo niet meer verder kan, dat er dringend iets moet gaan gebeuren..
 
Voorbeelden hiervan zijn:
  • Wanneer voortdurende spanningen en constante zelfcontrole geleid hebben tot rugklachten.
  • Wanneer de opgekropte kwaadheid tenslotte geleid heeft tot een depressie.
  • Wanneer de angst voor het oordeel van de anderen tenslotte zo overheersend wordt dat men niet meer de deur uit durft.
  • Wanneer men zijn driftbuien niet meer onder controle kan houden, tenzij door te drinken of te slikken.
  • Wanneer men de gedachte aan zelfmoord niet meer kan opzijzetten, omdat eenzaamheid en isolatie ondraaglijk geworden zijn.
En eens dat besef bestaat, kost het vaak nog heel wat tijd en moeite om de drempel naar therapie te nemen: men moet eerst nog de mythes en de angsten overwinnen.
 
Elke vorm van therapie is gericht op het bevorderen van de psychische gezondheid. De therapeuten hanteren verschillende omschrijvingen, deels samen-hangend met de therapeutische richting waarin ze werden opgeleid, deels afhankelijk van de nadruk die ze leggen op sommige aspecten.
 
 
Wat kan u verwachten van de psychologische begeleiding in dit ziekenhuis?
 
Psychologische begeleiding kunnen we omschrijven als een gezamenlijke zoektocht, die gewoonlijk een aanvang neemt bij een crisissituatie. De therapeut zal met iedere cliënt zorgvuldig nagaan waar het probleem "in de grond" over gaat.
Er zal zorgvuldig geluisterd worden naar de klachten van diegene die om therapie vraagt. Deze fase biedt ook de kans om "stoom af te laten", waardoor men de problematiek ook rustiger kan bekijken. Hierna gaan cliënt en therapeut samen bekijken wat er dient te veranderen.
Vervolgens zal er gepaste externe begeleiding gezocht worden voor personen die aangeven nood hieraan te hebben.

 

Praktisch

Contactadres
 
Psycholoog                             tel. 050/72.83.76

 
Secretariaat Reva                   tel. 050/72.83.75
 
 
 
Revalidatiecentrum
 
onder leiding van:
 • Dr. D. Decoo
 • Dr. Bruylant
 • Dr. I. Vanneuville: revalidatiearts