az AlmaVestiging Sijsele
 MS en sport
Minimize

Inleiding

Patiënten met MS werden tot voor kort vaak reeds van bij de diagnosestelling afgeraden om fysieke activiteit en inspanningen te leveren, omdat dit zou kunnen leiden tot oververmoeidheid, tot een toename van de klachten en zelfs misschien een verhoogd risico tot een opflakkering.  Als gevolg hiervan stoppen heel wat personen met het beoefenen van een geliefde sport of actieve levensstijl.  Dit zal zeker in combinatie met een mogelijke spierzwakte, leiden tot een daling van de algemene fysieke fitheid. 
De wetenschappelijke literatuur toonde in de laatste jaren aan dat bij personen die nog kunnen stappen de fysieke inspanning zeker en vast niet moet vermeden worden.  Er werden geen verhoogde opflakkeringen waargenomen bij het beoefenen van fysieke activiteit.  Ook bleek er geen permanente toename van de vermoeidheid waar te nemen. 
Wel in tegendeel, traningsprogramma's kunnen leiden tot een daling van het algemene vermoeidheidsniveau en zelfs een duidelijke toename van de spierkracht, uithouding en functionele capaciteit.  Dit impliceert dat de patiënten met MS zich beter gaan voelen doordat ze een groter effectiviteitsgevoel krijgen ( het besef dat men een activiteit kan uitvoeren).
 

Project "MS in beweging"

Mensana (door de Vlaamse overheid erkend sportkeuringcentrum) neemt samen met het revalidatiecentrum van het AZ Alma campus Sijsele - Damme en de dienst neurologie van het AZ Alma ziekenhuis campus Sijsele - Damme het initiatief om het project "MS in beweging" op te starten.  Sinds 1 april 2009 is het AZ Alma erkend als referentie centrum voor OVL - WVL en gespecialiseerd centrum voor MS/ALS (amyotrofische laterale sclerose).  Het AZ Alma campus Sijsele - Damme is één van de zes erkende centra in België.
Naast de faciliteiten die we als erkend referentiecentrum nu al aanbieden, willen we vanaf nu ook de jonge MS patiënt omkaderen met een nog breder zorgprogramma.
 

Doelstelling van het project

  • Gebruik maken van het netwerk van beweeg - sportcoaches (personal) en sportclubs - fitnesscentra specifiek in de beweeg- en sportbegeleiding voor de patiënt  met MS (Move2Sport)
  • De patiënt met MS een wetenschappelijk ondersteund en medisch verantwoord beweeg- en of sportprogramma aanbieden dat individueel werd opgesteld en continu aangepast wordt aan de momentane status van de ziekte
  • Een breder zorgprogramma dat buiten het klassiek medisch denken plaatsvindt
  • Opdrijven van de quality of life van de Patiënt met MS
    

Personal Coach voor de Patiënt met MS

  • In ieder centrum zal een expert een netwerk van MS Coachen (therapeuten - mensen met een LO opleiding - sportclubs en fitnesscentra) uitbouwen en coördineren
  • Het netwerk zal de patiënt met MS begeleiden in het bereiken van hun doelstellingen door een persoonlijke motivator te zijn - door beweegschemata en trainingsschemata aan te leveren.
  • De begeleiding moet volledig in functie zijn van het ziektebeeld
  • De coach kan de "in between" zijn tussen de Patiënt met MS en de sportclub - de lokale fitnessclub
  • De Patiënt met MS zullen kunnen beschikken over een lijst van coaches, sportclubs, fitnesscentra - sportcentra uit hun buurt.  Op die manier moet de drempel, om terug meer te bewegen en te sporten, terug opgenomen kunnen worden (Move2Sport)
    

Beweeg- en sportdoelstellingen voor de Patiënt met MS

  • Dagdagelijkse activiteiten opdrijven (naar de winkel gaan, tuinieren, huishoudelijke activiteiten,...)
  • Terug actief participeren in een (sport)club (wanneer de evolutie van de ziekte het toelaat)
  • Het behalen van beweeg- en sportspecifieke doelstellingen
   • lopen
   • fietsen
   • zwemmen
     
  • Deelnemen aan bepaalde sportmanifestaties
  • De doelstellingen moeten realistisch en op het individu afgestemd zijn
  • Op voorhand worden de haalbare doelstellingen die de patiënt voorop stelt afgetoetst
  • ...
    

Workshops

Een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen

  • Belang van bewegen/sport voor patiënten met MS
  • Welke zijn de trainingsmogelijkheden?
  • Welke bewegingen - activiteiten - sport kan voor een patiënt met MS
    

Effecten van het project "MS in Beweging"

  • Maatschappelijk en sociaal een heel relevant project
  • Sociale integratie door verhoogde actieve deelname aan sociale activiteiten
  • Aanbieden van een netwerk van (personal) coaches die instaan voor de begeleiding en motivering om meer te bewegen en/of te sporten
  • De patiënt met MS wordt als het ware behandeld buiten de (para)medische sfeer.  Dit is belangrijk voor de algemene integratie van de patiënt met MS
  • Het is een zorgprogramma buiten het klassiek medisch denken door het aanbieden van en breder zorgprogramma dat onder toezicht staat van een erkend MS centrum
  • Zal de Quality of life van de patiënt met MS verhogen

 

Referenties

  • Prof. Dr. Peter Feys, REVAL onderzoeksinstituut PHL/Universiteit Hasselt en Dhr. Paul Van Asch)
  • MS liga België
  • Motl RW, McAuley E. Pathways between physical activity and quality of life in adults with multiple sclerosis.  Health Psychol. 2009 Nov; 28(6): 682-9.
  • Stroud N, Minahan C, Sabapathy S. The perceived benefits and barriers to exercise participation in persons with multiple sclerosis. Disabil Rehabil. 2009; 31(26): 2216-22.
  • Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J, Petersen T, Hansen HJ, Knudsen C, Overgaard K, Ingemann - Hansen T. Resistance training improves muscle strength and functional capacity in multiple sclerosis. Neurology. 2009 Nov 3; 73(18): 1478-84
  • Stroud NM, Minahan CL. The impact of regular physical activity on fatigue, depression and quality of life in persons with multiple sclerosis. Health Qual lif Outcomes. 2009 Jul 20; 7:68