az AlmaVestiging Sijsele
 Logopedie
Minimize

Wat kan de logopediste voor u doen?

U bent opgenomen in het ziekenhuis en uw behandelende geneesheer heeft de logopedist(e) naar u gestuurd. Misschien vraagt u zich af wat de logopedist(e) voor u kan doen. Het volgende stukje tekst zal u hopelijk meer uitleg geven.

U kunt b.v. meer moeite hebben dan vroeger met spreken, het begrijpen of het vinden van de juiste woorden of het eten en drinken. Afhankelijk van het probleem zal de logopedist(e) u helpen.
 

Dysarthrie

" Ik heb moeite met spreken " 

U spreekt wat trager, de uitspraak van sommige klanken (b.v. de 'p' of de 's') gaat moeilijker, de ene kant van uw gezicht wil niet meer zo goed mee, u moet plotseling meer nadenken terwijl u spreekt of u moet naar adem happen. Kortom, er is niets mis met het vinden van de woorden maar het uipreken verloopt moeilijker.
 

Wat kan de logopedist(e) hieraan verhelpen?

De logopedist(e) zal beginne met een onderzoek. Daarin zal nagegaan worden wat er goed gaat en waar er problemen zijn. U zal een 20-tal woorden moeten nazeggen en een heleboel bewegingen met de tong, lippen en onderkaak uitvoeren. Ook andere dingen zoals de manier van ademhalen, vlug of traag spreken, slikken en kauwen zullen worden nagegaan.
 

Dysfasie / Afasie

" Ik heb moeite met het begrijpen of vinden van de juiste woorden "

Misschien heeft uw behandelende geneesheer aan u of uw naaste familie meegedeeld dat u afasie/dysfagie hebt. Dit betekent dat u moeite kan hebben ofwel met het begrijpen van woorden of zinnen ofwel met het vinden van de juiste woorden.
Het begrijpen en het formuleren van woorden en zinnen kan voorgesteld worden als twee autosnelwegen.
De ene weg dient voor het begrijpen van woorden, zinnen, gebaren (vb. zwaaien als afscheid), tekeningen, foto's, ... vb. uw partner spreekt volgens u plotseling te vlug en u kunt het niet begrijpen. Als de weg van het begrijpen onderbroken is, kunt u ook moeite hebben met het volgen van een gesprek of het volgen van het nieuws op de radio of TV.  
Een andere weg dient voor het zelf formuleren van woorden en zinnen, voor het schrijven van zinnen, het vinden van het juiste gebaar. Vb. u wil vragen om uw bril van thuis mee te brengen. U ziet de bril als het ware voor u, maar u kunt niet op het woord "bril" komen. Dit is te vergelijken met iemand die de naam van een zanger zoekt en die naam niet kan vinden. Als de weg van het zelf formuleren onderbroken is, vindt u moeilijker de woorden.
 

Wat kan de logopedist(e) hieraan verhelpen?

De logopedist(e) zal eerst beginnen met een onderzoek. daarin zal nagegaan woren wat er goed gaat en waar er problemen zijn. Het is vb. mogelijk dat u het woord niet meer kan zeggen maar wel het gebaar kan maken dat erbij hoort. Vb. u maakt het gebaar dat bij "haar kammen" zonder dat u het woord "kam" zegt. 

De logopedist(e) zal dus proberen u terug te leren spreken maar er kan tijdelijk ook een andere manier van communiceren gebruikt worden. Vb. een groot fotobord waarop het voorwerp kan aangetoond worden.
 

Dysfagie

"ik heb moeite om te eten en/of te drinken"

Tenslotte kan het ook zijn dat u plots meer moeite hebt met eten en/of drinken. U verslikt zich misschien meer dan vroeger of het kauwen gaat niet meer zo gemakkelijk.
 

Wat kan de logopedist(e) hieraan verhelpen?

De logopedist(e) zal beginnen met een onderzoek. Daarin zal u gevraagd worden om bewegingen met de tong, lippen,... te doen of iets te drinken, iets te eten, te kauwen, te slikken,...
De logopedist(e) zal dan nagaan waar er eventueel iets fout loopt en mogelijke oplossingen aanreiken. Vb. het hoofd lichtejs kantelen kan dikwijls al een oplossing zijn.

Tenslotte nog dit:
Er is minstens een wekelijkse uitwisseling van bevindingen tussen de logopedist(e), de kinesitherapeut(e), de ergotherapeut(e), de psycholo(o)g(e), de verpleegkundigen, de diëtisten, de maatschappelijk werkers en de geneesheer. Zo hebben we een volledig beeld van u en kunnen we u zo goed mogelijk helpen.

   


Praktisch

Contactgegevens

Logopedisten                 tel. 050 72 83 78

 

Secretariaat Reva          tel. 050 72 83 75
 

Revalidatiecentrum
onder leiding van:

  • Dr. D. Decoo
  • Dr. K. Bruylant
  • Dr. I. Vanneuville: Revalidatiearts