az AlmaVestiging Sijsele
 Neurologische revalidatie
Minimize

In het AZ Alma wordt de neurologische patiënt multidisciplinair behandeld. Elke patiënt wordt gescreend door de behandelende arts, kinesi-therapeut, ergotherapeut, logopedist en psycholoog. Vervolgens wordt gezamenlijk een individueel behandelplan opgesteld. Iedere week wordt de patiënt in een teamvergadering opgevolgd en indien nodig worden de verschillende behandelplannen bijgestuurd om zo de meest optimale revalidatie te kunnen aanbieden ...

Patiënten die in aanmerking komen voor deze multidisciplinaire neurologische revalidatie zijn:
 

  • CVA patiënten
  • MS patiënten
  • Parkinson patiënten
  • Polyneuropathie patiënten
  • Patiënten met evenwichtsstoornissen ...

Het hierna vermelde kinesitherapeutische en ergotherapeutische revalidatiebehandelplan wordt zowel aan de gehospitaliseerdeals aan de ambulantepatiënt aangeboden.

Afhankelijk van de doelstellingen en mogelijkheden van de patiënt worden er meerdere van de hieronder vermelde behandelvormen aangeboden.
 

Mobilisatie

Massage

Functionele revalidatie of zelfstandigheids-training

Finaal is het uiteraard de bedoeling om de patiënt op een zo hoog mogelijk functioneel niveau te brengen, m.b.t. transfers, voeding, zelfzorg, huishouden, com-municatie. Naast het trainen van deze functies wordt er ook veel aandacht besteed aan het gebruiken van hulpmiddelen en/of het aanleren van nieuwe technieken. Uiteraard met oog voor het veiligheids-aspect. Geen enkele functie verloopt "goed" als het ook niet "veilig" verloopt. Naast alle behandelings-vormen worden ook adviezen gegeven. Zo kan men bij ons terecht voor advies i.v.m.:
 

Gangreëducatie

 • Met of zonder hulpmiddelen.

 • Tussen de evenwijdige baren

 • Loopband:
  De loopband, Woodway, laat ons toe de neurologische patiënt op een zeer veilige en individuele manier te laten stappen. De patiënt kan een veiligheidsvest aantrekken zodanig dat hij/zij niet kan vallen. Een ander voordeel van de Woodway is zijn mogelijkheid om aan een zeer lage snelheid te werken en dit volledig zonder startmoeilijkheden.
  De techniek laat ook toe om op armhoogte de patiënt te begeleiden in zijn stappatroon, zo kan de therapeut de patiënt continu bijsturen in zijn gangreëducatie. Door het aanwenden van de loopband zijn we in staat in te werken op het automatisme en de uithouding van de patiënt.
   

Stabiliteitstraining (Balance master)

De Balance Master is een computer gestuurd systeem waarop we de patiënt objectief kunnen evalueren en revalideren naar evenwicht, coördinatie en steunname. Het laat ons tevens toe de patiënt te herevalueren volgens een vast protocol en zodoende de evolutie te objectiveren en het programma bij te sturen.

De testen en bijgevolg ook de oefeningen die kunnen aangeboden worden gaan van evenwichts-oefeningen in zit, gaande over stand tot zelfs gaan met en zonder draaibewegingen. De moeilijkheid kan telkens aangepast worden door de ondergrond van hardheid te veranderen.
Tijdens de testen en de oefeningen wordt de patiënt een visuele feedback aangeboden, wat de revalidatie uiteraard ten goede komt. Naast de oppervlakkige gevoeligheid kunnen we ook de visuele perceptie en de diepere gevoeligheid activeren.
 

Schouderevaluatie en -revalidatie bij de neurologische patiënt

Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van de neurologische ontwikkelingsmethoden en functionele oefeningen.

Naast katrol en gewichttherapie wordt tevens de MULE aangewend. De MULE is een computer gestuurd systeem dat de patiënt functioneel laat oefenen en waarbij hij/zij visuele feedback krijgt.

Neuropsychologische revalidatie

 

 

Praktisch

Contactadres

Kinesitherapeut tel. 050/72.83.74

Ergotherapeuttel. 050/72.83.27

Secretariaat Reva tel. 050/72.83.75
 

Revalidatiecentrum

onder leiding van:

  • Dr. D. Decoo: Specialist in de neurologische revalidatie 
  • Dr. K. Bruylant: neurologische revalidatie
  • Dr. I. Vanneuville: revalidatiearts