az AlmaVestiging Sijsele
 Valpreventie
Minimize

Inleiding

 
Vallen is vlug gebeurd. In de praktijk blijkt dat 1/3 van de 65-plussers één maal per jaar vallen. Bij de 75-plussers is dit zelfs de helft van hen.
 
De gevolgen hiervan kunnen vooral bij ouderen de levenskwaliteit sterk verminderen. Valangst maakt hen kwetsbaarder. Sommigen verzwijgen die val uit schrik voor een opname in het rustoord.

Belangrijkste oorzaken van vallen
 

  • Te weinig bewegen
  • Hierdoor minder spierkracht en evenwicht
  • Gewrichtsslijtage/ osteoporose
  • Verzwakt zicht
  • Drangincontinentie (vooral ’s nachts)
  • Verwardheid en verstrooid zijn
  • Foutief medicatiegebruik
  • Onveilig gedrag
  • Onveilige woon- en leefomgeving
  • ... 


Gevolgen na het vallen 

  • Lichamelijke gevolgen: breuken, kneuzingen, blauwe plekken, …
  • Psychische gevolgen: valangst, depressie, …
  • Sociale gevolgen: grotere afhankelijkheid van externe hulp, angst om buiten te komen
   (= sociale isolatie) …
  • Financiële gevolgen: ziekenhuiskosten, aanschaffen hulpmiddelen, woning aanpassingen, … 
    

Valpreventie in ons revalidatie-centrum

 De kine- en ergotherapeuten maken voor u een gepast individueel valpreventieprogramma:
 
 • Via speciale TESTEN bepalen zij hoe groot uw valrisico en valangst is.

 • Via een ADVIESBUNDEL geeft men u concrete tips om uw veiligheid te vergroten:
  • Hoe vallen in mijn woon- en leefsituatie vermijden?
  • Hulpmiddelen die het dagelijks handelen ondersteunen
  • Inzicht krijgen in onveilig gedrag.
  • Doorverwijzing naar arts voor oog- en medicatiecontrole, …

 • Praktische VALPREVENTIE OEFENINGEN vergroten uw zelfvertrouwen en uw lichamelijke conditie.
  • Aanleren hoe veilig recht te komen na een val
  • Uw houding en gang oefenen
  • Spierkracht trainen (vooral in de onderste ledematen)
  • Evenwichtsoefeningen
  • Lenigheidsoefeningen
  • Oefenen van activiteiten van het dagelijks leven (ADL)
 
Al deze oefeningen kunnen individueel of in groep gebeuren.

 

   

Praktisch
 
Contactadres
 
Voor externe patiënten kan men een valpreventie-programma aanvragen via het Reva-secretariaat
 
Secretariaat Reva                   tel. 050 72 83 75
 
 
Gehospitaliseerde patiënten kunnen zich recht-streeks wenden tot de kine- en ergotherapeut van hun afdeling.

 

Locomotorisch Centrum  Revalidatiecentrum

 
 • Dr. Th. Carpentier
 • Dr. Ph. Carron
 • Prof. Dr. F. De Keyser
 • Dr. W. De keyser
 • Dr. E. Luypaert
 • Dr. F. Nelde
 • Dr. C. Smets
 • Dr. K. Thevissen
 • Dr. H. Van den Wyngaert
 • Dr. M. Van Vlaenderen
 • Dr. I. Vanneuville
 
in samenwerking met de dienst Geriatrie
 

·     Dr. P. Desmet