az AlmaVestiging Sijsele
 Voet- en gang analyse
Minimize

Inleiding

De entiteit voet- en ganganalyse kan opgesplitst worden in 3 subentiteiten:
 
 • Druk- en krachtenplatform (Footscan)
 • 3D analysesysteem (Zebris)
 • EMG (Electro Myografie (Mega)
 
Afhankelijk van de indicatie kan elk evaluatiesysteem afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere andere systemen toegepast worden.
 

Druk- en krachtenplatform: Footscan®

Dit systeem stelt ons in staat om enerzijds statisch de voetstatiek en anderzijds dynamisch de voetafrol te analyseren. Hierbij dient de patiënt over de plaat (0,5 m of 2 m) te stappen of indien gevraagd over de plaat te lopen. De analyse van de voetafrol laat ons toe o.a. volgende aspecten te objectiveren:
 
Ten eerste kunnen we nagaan of de verschillende fasen van dedynamische voetafrol (hielcontact, steunfase, propulsiefase) normaal verlopen.
 
Vervolgens kunnen we nagaan hoe de drukbelasting onder elk segment van de voet evolueert in de tijd.
 
Daarnaast zijn we in staat om analyses uit te voeren met betrekking tot de pronatie- en supinatiebeweging.
Hierbij wordt vooral gekeken naar het feit of de bewegingen enerzijds op het juiste moment plaatsvinden en ander­zijds niet te vlug, te traag, te veel of te weinig gebeuren. Tevens kunnen we de aanwezige statiekafwijking in beeld brengen.
 
Deze aspecten kunnen een mogelijke onderliggende oorzaak zijn van een aantal hieronder vermelde indicaties.
 
  • Voetstatiekproblematiek (pes cavus, pes planus, pes planus transversus, hallux valgus, hallux rigidus, hallux varus, ...).
  • Metatarsalgie (=pijn in de middenvoet als gevolg van druk op de teenzenuwen), stressfracturen
  • Recidiverende pathologieën zoals tendinitiden ter hoogte van de voet, enkel, knie en heup.
  • De diabetische voet (cf. druk­gevoeligheid)
  • Problematiek ter hoogte van het onderste lidmaat gerelateerd aan specifieke sporten
  • Preventief karakter (keuze van type sport- of stapschoen)
  • De pediatrische voet
  • ...
De analyses stellen ons in staat, om indien nodig, individueel aangepaste zooltherapie of schoenadvies aan de patiënt aan te bieden.
 
 

3D analysesysteem (Zebris)

Door ultrageluid gestuurde markers te plaatsen op referentiepunten en deze te volgen in de ruimte en in functie van de tijd, zijn we in staat om de "range of motion" (=de beweeglijkheid van de gewrichten en de positie van de onder­zochte lidmaten) te bepalen.
 
Zo kunnen we zowel sagitaal, transversaal als frontaal elke beweging analyseren. Hierdoor beschikken we over een middel om niet alleen de kwantiteit (ROM) van bewegen maar tevens de kwaliteit van bewegen (snelheid en versnelling) vast te leggen.
 
De belangrijkste indicaties zijn:
 
  • Rearfoot kinematica waarbij de hoekverandering van het calcaneum (=hielbeen) versus onderbeen of calcaneum (=hielbeen) versus horizontaal plan gemeten wordt gedurende het stappen en lopen op een loopband. Dit onderzoek is vooral aangewezen voor sportgerelateerde letsels.
  • De totale ganganalyse vindt zijn indicatie voornamelijk bij o.a. cerebral palsy patiënten, hemiplegische, geriatrische, diabetische en post­orthopedische chirurgie patiënten.
 

Onder totale ganganalyse verstaan we een volledige 3-dimensionele analyse waarbij verschillende gewrichten en ledematen tezelfdertijd geanalyseerd worden.

Naast een medisch evaluatiemiddel kan het systeem als feedback middel aan­gewend worden en dit zowel voor de therapeut als voor de patiënt.
De uitslag van een dergelijk onderzoek kan een belangrijke leidraad zijn voor een eventueel verder chirurgisch ingrijpen (v.b. bij CP-patiënten). Dit zal zeker en vast het geval zijn wanneer de 3-dimensionele analyse gecombineerd wordt met de EMG analyse.
 
 

De EMG analyse

 We zijn in staat om, al dan niet simul­taan met de 3-dimensionele analyse, acht spieren te capteren (=ondervangen). Dit stelt ons in staat om eventueel opgemerkte anomalieën (=afwijkingen) in het bewegingspatroon te verklaren door afwezigheid van spieractiviteit of door vlugge vermoeidheid van de musculatuur. De gegevens kunnen in zeer grote mate de te volgen therapie bepalen 

 
 

 

Praktisch

Contactgegevens
 
Secretariaat Mensana                tel. 050 72 83 90
 
Secretariaat Reva                      tel. 050 72 83 75

 

Locomotorisch instituut - Revalidatiecentrum
 
  • Dr. I. Vanneuville
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. C. Smets
  • Dr. Van den Wyngaert