You are hereCampus Sijsele > Locomove
  |  Login
 Locomove
Minimize

Alle ambulante therapiën met als doelstelling "bewegen om in beweging te kunnen blijven" werden onder  één noemer gebracht. 

Onder de tak sportrevalidatie liggen de accenten op het behouden van de natuurlijke lenigheid zodanig dat de bewegingen van de gewrichten zo vlot mogelijk kan gebeuren. Het herstellen van de symmetrie van de verschillende krachtscomponenten, deze worden eerst uitgemeten door middel van een isokinetsch testtoestel waarbij ze ook analytisch tot een basiskracht worden opgetraind om in een latere fase over te gaan tot functionele oefentherapie met accent op Core-stability. Sportspecifieke oefentherapie wordt gegeven met het oog op sporthervatting en omvat techniektraining (in het kader van blessurepreventie). Deze kan progressief afgebouwd worden ter plaatse en wordt online ondersteund door spartanova.

Op deze afdeling kan men ook voor locomotorische revalidatie terecht. Mensen die een ingreep hebben doorstaan aan het bewegingsstelsel kunnen ook hier de therapie volgen zoals eerder vernoemd. Een grote groep mensen proberen we ook hier te weerhouden van een chirurgische ingreep door de balans te herstellen tussen de belastbaarheid en belasting van het bewegingsstelsel. Men spreekt hier vooral van overbelastingsletsels(vnl tendinopathieën). De doelstelling hier om de weerbaarheid van het gewricht te verhogen omvat het herstellen van de natuurlijke Range of motion (door stretching, manuele therapievormen), de aangedane weersels tot herstel te laten komen (dmv dolorclast), de stabiliteit van het gewricht te herwinnen dmv oefentherapie, functionele krachtstraining te geven en een ergonomische kijk op de belasting (sport, beroepshalve) in te lassen. 

Training op de Huber richt zich op stabilisatietraining, coördinatie , evenwicht, houdingscorrectie, krachttraining.
Naar gelang het klachtenpatroon van de patiënt wordt naar een doelstelling getraind.
 

Een grote groep die de noodzaak inziet dat bewegen hun levenskwaliteit kan verhogen kan bij ons terecht voor cardiale/respiratiore revalidatie, moveat-programma. Onder de noemer high-risk programma worden deze mensen in een Multi-disciplinair programma begeleid. 

 


 

 

Praktisch

Contactgegevens
Kinesitherapeuten                    050 72 83 85

Ergotherapeuten                      050 72 83 87
 

Locomotorisch instituut - Revalidatiecentrum

 • Dr. Th. Carpentier
 • Dr. Ph. Carron
 • Prof. Dr. F. De Keyser
 • Dr. W. De keyser
 • Dr. E. Luypaert
 • Dr. F. Nelde
 • Dr. C. Smets
 • Dr. K. Thevissen
 • Dr. H. Van den Wyngaert
 • Dr. M. Van Vlaenderen
 • Dr. I. Vanneuville