az AlmaVestiging Sijsele
 High Risk
Minimize

De revalidatietechnieken en de manier van begeleiden voor de cardiaal- en pulmonair belaste patiënten  evenals de behandeling van obesitas is grotendeels gelijklopend. Daarom hebben we op campus Sijsele geopteerd om deze binnen eenzelfde concept te groeperen. 

Zowel op Curatief als op preventief vlak wensen we 'risicopatiënten' en 'gezonde cliënten' in ons lifestyle remodeling centrum te begeleiden tot een gezonde levensstijl. Men is er immers van overtuigd dat heel wat ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, ... in de hand worden gewerkt door een ongezonde levensstijl. 
 

Doelgroep

Dit programma is aangewezen voor mensen met :

  • obesitas (BMI >30kg/m²) en abdominale vetophoping (middelomtrek: vrouw: > 88 cm/ man: 102 cm)
  • metabool syndroom
  • een risico > 5% op cardiovasculaire sterfte binnen 10 jaar
  • diabetes
  • aangetoond vaatlijden
    

'Risicopatiënten' die kampen met abdominale vetophoping, hypertensie, hyperglycemie, verstoord lipidenprofiel, lage fysieke fitheid,... of roken hebben, naast de medische begeleiding door huisarts of specialist, baat bij een lifestyle remodeling programma.
 

Doelstelling

Onze doelstelling is met behulp van de huisarts de risicofactoren duidelijk in kaart te brengen en op basis daarvan een behandelplan uit te stippelen. Naast de medische behandeling door de huisarts en specialist wordt de patiënt door een multidisciplinair team van kinesitherapeuten, diëtiste en psychologe begeleid tot een gezondere levensstijl.

We beogen een totaal gedrags- en mentaliteitsverandering op vlak van gezonder eten, meer bewegen, een positief lichaamsbesef en het stoppen met roken. Het programma kan daarom bestaan uit bewegingstherapie, voedingstherapie, gedragstherapie en/of psychologische begeleiding en eventueel rookstoptraining. 
 

SPOC

Er is met andere woorden een multidisciplinaire samenwerking die gecoördineerd wordt door een centraal aanspreekpunt, nl SPOC (single point of contact). Deze persoon (in ons geval voedingsdeskundige) zorgt ervoor dat de patiënt/cliënt goed ingelicht is en peilt naar zijn/haar verwachtingen en motivatie. De verwachtingen worden getoetst aan het aanbod en de lichamelijke en mentale toestand van de patiënt/cliënt. De SPOC oriënteert hem/haar in het aangeboden behandelplan en stelt hem/haar in contact met de desbetreffende therapeuten. De SPOC is ook de persoon die de nodige afspraken maakt en de communicatie met de huisarts verzorgt. 

De patiënt komt enkel op doorverwijzing van de huisarts. Ook wanneer de patiënt zonder het medeweten van de huisarts ons centrum contacteert, vragen we de patiënt eerst contact met de huisarts op te nemen. Er wordt hierbij een standaard verwijsbrief voorzien die door de huisarts kan gebruikt worden als hulpmiddel en ons het opstellen van het behandelplan zal vereenvoudigen. Door middel van regelmatige verslaggeving wordt de huisarts en/of specialist op de hoogte gehouden van het therapieverloop. Ook deze info wordt door de SPOC gecentraliseerd. Op die manier creëren we een eenduidige communicatie tussen patiënt/cliënt, huisarts en/of specialist en high risk team.

Indien de patiënt reeds op voedingsdeskundig vlak begeleid wordt door een diëtist(e), niet verbonden met het ziekenhuis, dan fungeert de SPOC enkel als coördinator en kan deze patiënt verder door de externe diëtist(e) begeleid worden.
 

Inhoud

Het concept bestaat verder uit: 

 1. Intake
 2. Bewegingstherapie
 3. Opstellen van een individueel voedingsplan
 4. "Eet en drink gezond programma" Workshops (vb. gezonde voeding, stressmanagement, hervalpreventie, actief blijven na de behandeling,...)
 5. Rookstopbegeleiding 
 6. Bijhouden van een individueel succesdagboek 
   

Inforsessie

Iedere eerste maandag van maart, juni, september en december wordt er een infosessie georganiseerd voor mogelijke kandidaten. Deze is vrijblijvend en gratis. De behandelingsmethode, kostprijs en wederzijdse verwachtingen worden er toegelicht. 
 

Kostprijs

De kostprijs van het programma is afhankelijk van welk behandelinspad u volgt en de tussenkomst van de mutualiteit. Dit wordt uitvoerig toegelicht in de infosessies of bij het eerste contact met de coördinator.
 

Praktisch

Contactpersoon

S. Van De Steene                       050 72 80 71

e-mail: highriskcentrum@azalma.be