az AlmaVestiging Sijsele
 Spondylitis Ankylosans
Minimize

De inflammatoire gewrichtsaandoeningen laten zich traditioneel opsplitsen in 4 groepen: de bindweefselaandoeningen of collagenosen (met als prototype de reumatoïde artritis), de seronegatieve spondylarthropathieën (vb. de ziekte van Bechterew of spondylitis ankylosans), de metabole gewrichtsziekten (vb. jicht) en de gewrichtsaandoeningen.

Wanneer we de groep van de seronegatieve spondylarthropathieën verder ontleden, vinden we naast de ziekte van Bechterew of SA ook de re-actieve artritis, artritis psoriatica, enkele chronische inflammatoire darmaandoeningen (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa) en sommige vormen van juveniele chronische artritis.

Het typisch kenmerk van deze seronegatieve spondylartopathie is het specifiek aantastingpatroon.

Grosso modo vinden we twee types, welke elk kunnen onderscheiden worden van het specifiek aantastingpatroon van een reumatoïde artritis, waar wij vooral symmetrische aantasting van de kleine gewrichten (handen, voeten, ...) aantreffen.

We hebben immers enerzijds het typisch gewrichtspatroon van de ziekte van Bechterew of SA met aantasting van de sacroiliacale gewrichten, een verstijving van de ganse wervelzuil door beenderige calcificatie van de intervertebrale ligamenten en een aantasting van vooral de grote gewrichten.

Anderzijds hebben we het reactieve gewrichts-patroon met aantasting van asymmetrisch gelegen gewrichten en vooral aantasting van minder grote gewrichten zoals voeten, enkels, knieën en handen.

In beide groepen vindt men dikwijls een aantasting van pezen onder de vorm van tendinopathieën (achillespeesontsteking). Niet zelden ziet men hier ook een oogaantasting onder de vorm van anterior uveïtis. Van deze groep seronegatieve spondyl-arthropathieën is geweten dat zij een genetische of erfelijke invloed kennen.

Er is reeds in 1973 door Brewerton vastgesteld dat bepaalde antigenetische groepen, namelijk het HLA B27 een grote correlatie vertonen met bepaalde inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals de ziekte van Bechterew.

Nu is het zo dat niet elke patiënt met een HLA B27 patroon (7% van de bevolking) een SA ontwikkelt, doch de kans om een SA te ontwikkelen wordt groter. De ernst van de aandoening kan sterk verschillend zijn en slechts een kleine groep SA- patiënten zijn echt invalide.

In de groep van de seronegatieve spondyl-arthropathieën vinden we ook de reactieve synovitis, welke kan gedefinieerd worden als een synovitis, uitgelokt door een infectie, waarbij de verantwoordelijke kiem niet wordt teruggevonden in het gewricht zoals bij de ziekte van Reiter of na infectieuze darmaandoeningen.

Hierbij treedt een specifieke asymmetrische gewrichtsaantasting op van een eerder gering aantal gewrichten die geassocieerd wordt met een ontsteking van de achillespees. Frequent zijn ook de sacro-iliacale gewrichten aangetast. Het HLA B27 antigeen is positief in 60 tot 80%.
 

Behandeling

Inlichten van de patiënt is de hoeksteen van de behandeling; daar de oorzaak nog steeds niet gekend is, zijn er nog geen preventieve maatregelen om SA te voorkomen. De meeste patiënten zijn goed te behandelen en de prognose is verbeterd de laatste jaren. Een vroege diagnose en een goed meewerkende patiënt kunnen het verloop van de ziekte gunstig beïnvloeden.
 

Leefregels

  • Medicijnen worden gebruikt ter bestrijding van de ontstekingen
  • Kinesitherapie is waardevol om patiënten oefeningen aan te leren en erover te waken dat het trainings­programma correct uitgevoerd wordt
  • Diepe ademhalingsoefeningen en niet roken zijn voorwaarden om de beweeglijkheid van de borstkas te onderhouden
  • Zorg ervoor uw wervelkolom zo recht mogelijk te houden
  • Vermijd overtollig gewicht, overbelastin van de gewrichten en vermoeidheid
  • Wandel, fiets en zwem
  • Aangepast dieet is niet nodig, eet gezond en afwisselend

En vergeet niet ... rust roest!!!

Praktisch

Contactadres

Kinesitherapeut                tel. 050/72 84 78

Ergotherapeut                   tel. 050/72 83 22

Secretariaat Reva             tel. 050/72 83 75
 

Locomotorisch instituut Revalidatiecentrum

 • Dr. Th. Carpentier
 • Dr. Ph. Carron
 • Prof. Dr. F. De Keyser
 • Dr. W. De keyser
 • Dr. E. Luypaert
 • Dr. F. Nelde
 • Dr. C. Smets
 • Dr. K. Thevissen
 • Dr. H. Van den Wyngaert
 • Dr. M. Van Vlaenderen
 • Dr. I. Vanneuville