az AlmaVestiging Sijsele
 Lymfedrainage
Minimize

Inleinding

Ons lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Het kan gebeuren dat dit water uit balans is; onze "waterhuishouding" is dan gestoord. Het lymfestelsel fungeert als filter die afvalstoffen helpt verwijderen uit ons lichaam en bruikbare stoffen terug in de veneuze bloedsomloop brengt. Het bestaat voor 9% uit vocht en voor de rest uit lymfelast.
Maar uit wat bestaat deze lymfelasten?

 • eiwitmoleculen (te groot om terug gefilterd te worden in de venen)
 • witte bloedlichaampjes
 • rode bloedlichaampjes die de bloedbaan verlaten hebben (door ziekte of trauma)
 • lymfocyten, enzymen, hormonen, vitaminen, bacteriën, enz...
 

Lymfedrainage

De lymfedrainage-techniek is een manier op de afvoer van afvalstoffen naar de bloedsomloop te verbeteren en om regeneratie van het lymfestelsel te bekomen. Ook een immunologisch effect wordt beoogd. In ons ziekenhuis wordt lymfedrainage volgens het systeem van Vodder toegepast. Deze was de pionier wat betreft het toepassen van lymfedrainage en nog steeds zijn, zijn theorie en praktijk de meest adequate.
 

Oorzaken van oedemen

  • aangeboren tekort of aangeboren insufficiëntie van banen of kleppen
  • door beschadiging van het lymfestelsel: trauma, chirurgische ingrepen, röntgenbestraling, ontstekingen,...
  • vermeerdering van lymfelast (verhoogde doorlaatbaarheid, verminderde bindweefselelasticiteit)
    

Lymfedrainage is...

Aangewezen bij:

  • neurovegetatieve dystonie
  • oedeem door trauma
  • oedeem van reumatische oorsprong
  • oedeem door veneuze stase
  • oedeem van het centraal zenuwstelsel (vb. multiple sclerose)
  • oedeem van het perifeer zenuwstelsel (vb. migraine)
  • ontstekingen aan neus - keel - oor (vb. sinusitis)
  • oedemen in de pediatrie
  • oedemen ten gevolge van inwendige ziekten
  • dermatologische oedemen
  • in de geriatrie (osteoporose, vasculaire problemen)
    

Niet aangewezen bij:

  • kanker
  • orgaantransplantaties
  • infecties
  • tbc
  • ...
    

Relatief niet aangewezen bij:

  • de eerste 3 maanden van de zwangerschap
  • acute opstoten van astma
  • hyperthyroïde
  • vagotone mensen
  • neurovegetatieve disbalans
  • hartpatiënten
  • longemfyseem
    

Wat doen we juist bij lymfedrainage?

We gaan een héél zachte masage geven. Dit wordt zo zacht gedaan omdat de lymfebanen juist onder de huid liggen.Bij iets harder drukken zouden we die lymfebanen dicht duwen waardoor drainage van het vocht niet mogelijk is. De bewegingen worden herhaald volgens een bepaald vast patroon. Namelijk steeds in een bepaalde richting, afhankelijk van de plaats van de oedemen en naar de dichtsbijzijnde (werkende) lymfeknopen.
 

Soorten behandelingen

  • manuele lymfedrainage volgens Vodder
  • machinale lymfedrainage
  • lymfedrainage in combinatie met oefentherapie
  • lymfedrainage in combinatie met functionele revalidatie
    

Praktisch

Contactadres

Secretariaat Reva           tel. 050/72.83.75

Kinesitherapeut               tel. 050/72.84.78
 

Locomotorisch centrum - Revalidatiecentrum

  • Dr. Th. Carpentier
  • Dr. Ph. Carron
  • Prof. Dr. F. De Keyser
  • Dr. W. De keyser
  • Dr. E. Luypaert
  • Dr. F. Nelde
  • Dr. C. Smets
  • Dr. K. Thevissen
  • Dr. H. Van den Wyngaert
  • Dr. M. Van Vlaenderen
  • Dr. I. Vanneuville