az AlmaVestiging Sijsele
 Bindweefselziekten
Minimize

Wat zijn Chronische Inflammatoire Bindweefselziekten? (C.I.B.)

Een groep auto-immune aandoeningen met gemeen-schappelijke kenmerken, waarvan de oorzaak nog onbekend is: ze zijn chronisch, dus blijvend en slepend, met periodes van opstoten.

De inflammaties (ontstekingen) kunnen in zowat het hele lichaam optreden en spelen zich af ter hoogte van het bindweefsel. Daardoor kunnen niet alleen gewrichten en spieren, maar ook het hart, de longen, het maag- en darmkanaal, de nieren en het zenuwstelsel aangetast worden.

Het bindweefsel is dat, wat alle onderdelen van het lichaam aan elkaar vasthecht. Je kan het vergelijken met cement tussen de bakstenen. Het bindweefsel zelf is niet ziek, maar ontstekingen ter hoogte van het bindweefsel kunnen de organen ziek maken en overal in het lichaam voorkomen, vandaar de naam systeemziekten.

Door een nog onbekende oorzaak gaat er soms iets fout met het verdedigingssysteem, de immuniteit die het verschil niet meer herkent tussen vreemde en lichaamseigen (auto) bestanddelen.

Het lichaam maakt autoantistoffen aan en zal daarmee gezonde cellen aanvallen. Dit noemt men "auto-immuniteit". Het type antistoffen die worden geproduceerd, zijn mede bepalend voor het type bindweefselziekte.

CIB zijn ernstige aandoeningen. Het stellen van de diagnose is een zaak voor de huisarts of specialist!
 

Horen thuis bij de CIB:

Lupus erythematosus

Lupus kan gaan van gewrichts- en spierpijnen met algemeen ziek zijn en lichte koorts met uitgesproken vermoeidheid, tot zeer zware aantasting van b.v. de nieren, het hart, de longen of het zenuwstelsel.

Het is een aandoening die vooral jonge vrouwen treft en heel uitlopende vormen kan aannemen: ofwel ter hoogte van de huid (huidlupus) ofwel alle organen aantast (systeemlupus).


Sclerodermie

Een zwelling, daarna verdrogen en verharden van de huid. Ook slikstoornissen, long- of nieraantasting (kortademigheid en hoge bloeddruk) kunnen de patiënt veel last berokkenen. In combinatie met sclerodermie komt het Raynaud-fenomeen vaak voor. Dit bestaat uit aanvallen van wit worden van de vingers, gevolgd door hevige roodheid van de vingers die meestal pijnlijk zijn.


Sjörgen syndroom

Dit syndroom veroorzaakt een verminderde afschei-ding van tranen en speeksel, waardoor chronische oog- en mondontstekingen, alsook slikstoornissen kunnen optreden. Aantasting van het centraal zenuwstelsel kan depressie veroorzaken. Een prikkelhoest kan optreden ten gevolge van de te droge luchtwegen.


Vasculitis

Betekent bloedvatontsteking en kan bij alle CIB voorkomen, maar voornamelijk bij lupus.


Poly-dermatomyositis

Bestaat vooral uit een veralgemeende spier-ontsteking die leidt tot uitgesproken spierzwakte. Aantasting van de ademhalings- en/of hartspier kan ernstige moeilijkheden veroorzaken.


Mixed Connective Tissue Disease (M.C.T.D.)

Is het samengaan van een aantal symptomen van verschillende CIB.
 

Praktisch

Contactadres

Kinesitherapeut        tel. 050 72 84 78

Ergotherapeut           tel. 050 72 83 22

Secretariaat Reva     tel. 050 72 83 75
 

Locomotorisch instituut Revalidatiecentrum

 • Dr. Th. Carpentier
 • Dr. Ph. Carron
 • Prof. Dr. F. De Keyser
 • Dr. W. De keyser
 • Dr. E. Luypaert
 • Dr. F. Nelde
 • Dr. C. Smets
 • Dr. K. Thevissen
 • Dr. H. Van den Wyngaert
 • Dr. M. Van Vlaenderen
 • Dr. I. Vanneuville