az AlmaVestiging Sijsele
 Rug- en nekrevalidatie
Minimize
 

Rug- en nekrevalidatie
 
Rug- en nekpijn, een eeuwenoud probleem of een moderne ziekte?
 
Rug- en nekaandoeningen vormen momenteel één van de belangrijkste klachten binnen de gezondheidsproblematiek. Tegenwoordig steken heel wat behandelingstechnieken de kop op. Massage, elektrotherapie, warmte, alternatieve geneeswijzen, het zijn een aantal mogelijkheden die de paramedische en medische wereld te bieden heeft.
 
Uit onderzoek blijkt dat een tekort aan fysieke activiteit en musculaire dysfunctie aan de basis ligt van een groot deel van rug- en neklachten. Gebaseerd op dit feit werd in het AZ Alma een rugrevalidatiecentrum opgericht waar multidisciplinair gewerkt wordt.
 
Wie komt hiervoor in aanmerking?
 
Zowel mensen met acute als chronische rugklachten komen in aanmerking voor rugrevalidatie.
 
Men dient eerst op consultatie te gaan bij de arts die de diagnose stelt, gebaseerd op klinisch onderzoek en medische beeldvorming.
Contra–indicaties zoals kanaalstenose, wervelfracturen, ernstige osteoporose, tumoren,… worden door de arts uitgesloten.
 
Uw multidisciplinair revalidatieprogramma kan
bestaan uit verschillende componenten, al
naargelang de noodzaak en gebaseerd op de resultaten van het ruglabo:
 
»       Manuele behandeling
Het relaxeren van tonische musculatuur, het bevorderen van de mobiliteit en het ontlasten van bepaalde weefselstructuren behoren tot de mogelijkheden.
 
»       Algemene conditionele therapie
Een gezonde rug en nek impliceren een gezond lichaam. Een globale uithoudingstherapie en krachttraining van het totale lichaam zijn belangrijk.
 
»       Houdingscorrectie
Een slechte lichaamshouding kan rug- en nekklachten veroorzaken. Daarom worden specifieke oefeningen gegeven om een correct houdingsgevoel in alle situaties aan te leren.
 
»       Basisoefeningen
Hierbij heeft men verschillende doelstellingen voor ogen. We streven naar een betere coördinatie, stabilisatie, kracht en mobiliteit. Deze vormen de basis van een goede spierwerking.
 
»       Tergumedlijn
Binnen dit concept wordt elke patiënt individueel benaderd. Aan de hand van een persoonlijke testing wordt een behandelingsschema opgesteld.
Hierbij wordt de maximale kracht en de mobiliteit bepaald. Uitgaande van deze test stellen we een individueel behandelingsprogramma op.
 
Elke training wordt aangepast aan de ernst van de klachten, aan de diagnose en aan de fysieke mogelijkheden van de patiënten.
 
Het voordeel van deze nieuwe lijn is de constante motion feedback tijdens het oefenen. Hierdoor wordt niet enkel de kracht van de diepe rugmusculatuur versterkt maar traint men ook de coördinatie en de proprioceptie. Elk toestel laat bovendien slechts één beweging toe waardoor compensatie uitgesloten is!
 
»       Ergonomisch advies
Er worden een aantal sessies voorzien waarbij preventieve raadgevingen worden gegeven in verband met houdingen en activiteiten van het dagelijkse leven.
 
Rugontlastende houdingen bij liggen, zitten, staan, heffen en tillen worden ingeoefend.
 
Individueel ergonomisch advies rond uw specifieke werksituatie behoort ook tot de mogelijkheden.
 
»       Er wordt ook aandacht geschonken aan
de emotionele en psychische factoren die pijn kunnen onderhouden: Wat is pijn? Wat is de invloed van stress en emoties op pijn?
 
Deze totaalbenadering van de rug- en nekrevalidatie is volgens ons noodzakelijk voor het bekomen van een positief resultaat.
 
De trainingen vormen een basisprogramma. Om de behaalde resultaten op lange termijn te behouden is het noodzakelijk de aangeleerde oefeningen en praktische tips thuis verder te oefenen en te gebruiken in het dagelijkse leven.
 
Het is ook aangewezen om de algemene conditie op peil te houden door regelmatig te sporten. Een onderhoudsrevalidatie is ook mogelijk in ons revalidatiecentrum.
 
Praktisch
 
Contactpersonen
Van den Spiegel Sara
Kinesitherapeut
09 376 05 89
 
Sarah Geernaert
Matthias De Vusser
Ergotherapeuten
09 376 05 89 
 
Verantwoordelijke artsen
Dr. Nelde F.
Dr. Vanneuville I.
Dr. Van Vlaenderen M.
Dr. Luypaert E.
09 376 04 34