az AlmaVestiging Sijsele
 Leven in balans
Minimize
 
De behandeling van overgewicht vereist een multidisciplinaire aanpak waarbij de energieopname en het energieverbruik in balans worden gebracht.  
 
Als parameter voor overgewicht wordt meestal de Body-Mass Index (BMI= gewicht/lengte²) aangewend. (BMI: 25-30 kg/m² = overgewicht, BMI: > 30 kg/m² = obesitas). Om het cardiovasculair en metabool risico beter te kunnen inschatten wordt de middel- en heupomtrek opgemeten en lichaams-samenstelling bepaald.
 
Door een DEXA-meting wordt de hoeveelheid vet- en spiermassa bepaald evenals de botdensiteit. Bij aanvang en einde van het revalidatieproces kan hiermee de afname van het vetgehalte en toename van de spiermassa objectief geëvalueerd worden.
 
Er wordt een geleidelijke gewichtsafname beoogd met een volledige gedrags- en mentaliteits-verandering op vlak van gezonder eten, meer bewegen en een positiever lichaamsbesef.
 
Een eerste peiler in de behandeling is de voedingsinterventie (calorie-reductie). Op basis van een voedingsanamnese en in samenspraak met de patiënt wordt er een individueel voedingsplan opgesteld. Het voedingsplan is steeds gebaseerd op de principes van de gezonde voeding en bevat zo gegarandeerd voldoende voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Concrete adviezen en praktische tips helpen u om de veranderde voedingsgewoonten vol te houden.
 
Daarnaast is bewegingstherapie (calorie-verbruik) eveneens een belangrijk onderdeel van de behandeling. Omdat obesitas zelf zelf een negatieve invloed op de inspanningscapaciteit en –tolerantie, vergt het van de patiënt een grotere inspanning om het niveau van fysieke activiteit te verhogen. Fysieke activiteit heeft tal van gunstige effecten, niet alleen op het gewicht en de lichaamssamenstelling maar ook op de metabole toestand en de levenskwaliteit.
 
Aan de hand van de resultaten van de submaximale inspanningstest en de krachttest wordt een individueel bewegingsprogramma. Deze testen worden telkens na 8 weken herhaald en het programma wordt aangepast waar nodig.
 
Gezien veel mensen met overgewicht of obesitas last hebben van eetbuien of emotioneel worden twee groepsessies psycho-educatie voorzien. De eerste handelt over “inzicht in het ontstaan en in stand houden van ongezonde eetgewoonten”. De tweede sessie bespreekt “tips en technieken bij het bevorderen van gezonde eetgewoonten”.  
 
 

Ons centrum biedt een multidisciplinair programma van minimum 4 maanden, bestaande uit:
 
·          Individueel, progressief vetverbrandings-programma met dynamische krachttraining van de grote spiergroepen
o         Module 1: 3x/week, 1uur gedurende 8 weken
o         Module 2: 2x/week, 1,5uur gedurende 8 weken
·          Individuele voedingsbegeleiding
·          Groepssessie psycho-educatie
 
Na 4 maanden worden de resultaten geëvalueerd en wordt er in samenspraak met u gezocht naar een ‘life-time’ (sport-)activiteit. Verdere opvolging door de voedingsdeskundige, bewegingstherapeute  en/of psychologe blijft mogelijk.
 
Verschillende mutualiteiten voorzien in een extra tussenkomst bij het volgen van dit multidisciplinaire programma. Voor meer info kunt u terecht bij uw ziekenfonds of bij onderstaande contactpersonen.
 
Verwijsbriefje van huisarts of specialist is noodzakelijk.
 
 
 
Praktisch
 
Contactpersonen
 
Nathalie Schotte
Gaël Van Hijfte
Christophe Van Verre
Kinesitherapeute
09/376 0693
 
Sofie Van de Steene
Diëtiste
050/72 80 71
 
 
Sofie Lagast
Klinisch Psychologe
050/72 83 76
 
 
Verantwoordelijke artsen
 
Dr. Luypaert E.
Dr. Nelde F.
Dr. Vanneuville
Dr. Van Vlaenderen
 
09/ 376 04 34