az AlmaVestiging Sijsele
 Multiple Sclerose
Minimize
MS is de meest voorkomende aandoening van het zenuwstelsel bij jong volwassenen, met een zeer variabel ziekteverloop.
 

Allerlei symptomen kunnen zich voordoen: spierzwakte, spierstijfheid, gezichtsstoornissen, evenwichtsproblemen, stemmings-veranderingen, gevoelsstoornissen, problemen met spreken en slikken, concentratie- en geheugenproblemen,…

Op basis van uw symptomen wordt er een voor u geschikt revalidatieprogramma opgesteld. Hierbij houden we rekening met uw fysieke en mentale mogelijkheden en met uw specifieke noden en wensen. Ook uw omgeving (partner, familie …) wordt betrokken bij het revalidatieproces.
 
Ons doel is u te begeleiden zodat u in het dagdagelijkse leven zo optimaal mogelijk kan functioneren.
 
Hiervoor worden meerdere behandelvormen aangewend:
 
»       mobilisatie en massage
»       functionele revalidatie of zelfstandigheidstraining
»       gangreëducatie
»       evenwichts- en coördinatietraining
»       taal- en spraakoefeningen
»       Sociale vaardigheden zoals klok lezen, omgaan met geld…
»       Geheugen en concentratietraining
»      
 
 
Naast alle behandelingsvormen worden ook de nodige adviezen gegeven. Zo kan men bij ons terecht voor advies i.v.m.:
»       Rolwagens
»       Hulpmiddelen voor zelfzorg, huishouden en bestaande hobby’s
»       Woningaanpassingen
»       Vrijetijdsbesteding
 
Praktisch
 
Contactpersonen
 
Marc Lamote
Diensthoofd Ergotherapie
09 376 05 98
 
Kristel De Groote
Kinesitherapie
09 376 05 95
 
Verantwoordelijke artsen
 
Dr. Vanneuville I.
Dr. Van Vlaenderen M.
Dr. Nelde F.
09 376 04 34