az AlmaVestiging Sijsele
 Andere neurologische aandoeningen
Minimize
Ander neurologische aandoeningen zoals polyneuropathie, ALS,… komen eveneens in aanmerking voor revalidatie.
 
Bij al deze aandoeningen kunnen de gevolgen en de ernst ervan sterk variëren van persoon tot persoon.
 
Op basis van uw symptomen wordt er een voor u geschikt revalidatieprogramma opgesteld. Hierbij houden we rekening met uw fysieke en mentale mogelijkheden en met uw specifieke noden en wensen. Ook uw omgeving (partner, familie …) wordt betrokken bij het revalidatieproces.
 
Ons doel is u te begeleiden zodat u in het dagdagelijkse leven zo optimaal mogelijk kan functioneren.
 
Hiervoor worden meerdere behandelvormen aangewend:
 
»       mobilisatie en massage
»       functionele revalidatie of zelfstandigheidstraining
»       gangreëducatie
»       evenwichts- en coördinatietraining
»       taal- en spraakoefeningen
»       Sociale vaardigheden zoals klok lezen, omgaan met geld…
»       Geheugen en concentratietraining
»