az AlmaVestiging Sijsele
 Geriatrische Revalidatie
Minimize

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal zorgbehoevende personen toe. Het ouder worden staat synoniem voor heel wat lichamelijke en psychische problemen. Om de geriatrische patiënt zo lang en zelfstandig mogelijk te laten functioneren ontwikkelde het geriatrische team een aangepast revalidatiemodel. De veelheid van problemen op zowel het somatische als psychosociale vlak vergt bij de revalidatie van geriatrische patiënten een specifieke en brede aanpak


Doelgroep:

De geriatrische patiënt met zijn/haar
- multipele, chronische pathologie
- bedreigde validiteit: verhoogde kans op invaliditeit
- somato- psycho-sociale verwevenheid: interactie tussen somatische problemen met stoornissen en moeilijkheden op andere gebieden

Doelstellingen:

- de kwaliteit van het leven optimaliseren en zo lang mogelijk in het thuismilieu laten functioneren
- opvang bij acute pathologie, afremmen van een negatieve evolutie en in stand houden van overblijvende functies
- pijnbestrijding
- voorbereiding op ontslag naar de vertrouwde of nieuwe woonsituatie
- verblijfsduur zo kort mogelijk houden
- functionele activiteiten (ADL) bevorderen of herstellen verhogen van de zelfstandigheid, mobiliteit, balans, cognitieve functies
- fysieke capaciteiten optimaal benutten
- herwinnen van verloren vaardigheden (sociaal, fysiek, mentaal)
- vermijden van sociale isolatie
- afremmen van het degeneratief proces

Intake:

Een formulier wordt ingevuld door de patiënt of de familie bij de opname. Dit
geeft een algemeen beeld van het functioneren van de oudere voor de opname zowel op medisch, sociaal, zelfredzaam vlak.
Zo krijgen we een inzicht in de graad van autonomie van de patiënt.
Er wordt gevraagd wat de verwachtingen zijn van patiënt en familie naar de toekomst (vb: terug naar huis, meer hulp, plaatsing, …)
Per discipline gaat men dieper in op de specifieke problematieken


Therapievormen:

- Stappenplan:
o screening: observaties binnen de kamer
o evaluatie van de functionele toestand
- cognitieve screening
- bed- en kameroefeningen: revalidatie begint al aan bed
- transfertraining: binnen de oefenzaal of op kamer
- observatie en trainen ADL-situaties
- individuele en/of groepsoefeningen: voor versterken evenwicht, kracht, reactiesnelheid, uithouding, proprioceptie, houding-en gangcorrectie
- cognitieve strategie en compensatietraining: geheugenoefeningen, concentratie, aandacht, executieve functies
- valpreventie:
- adviesprogramma’s: folder, adviesbundel met patiënt of /en familie, valchecklist, bijwonen powerpoint-presentatie,
- aanleren en inoefenen van: gebruik van hulpmiddelen, veilig gedrag
- emotionele ondersteuning: voor patiënt en familie, aanvaarding, leren omgaan met aandoening, afhankelijkheid, angsten,…
- voorbereiden op ontslag: inrichting woning, aanwezige hulp en hulpmiddelen, dagcentrum, plaatsing, overlegplatform