az AlmaVestiging Sijsele
 CVS en Fibromyalgie
Minimize
Men vermoedt dat zowel het chronisch vermoeidheidssyndroom als fibromyalgie uitgelokt worden door een combinatie van factoren. Het samen voorkomen van verschillende symptomen bepalen het ziektebeeld.
 
Eén van de meest typische symptomen van CVS is een allesoverheersende vermoeidheid die de activiteit- en arbeidscapaciteiten van de patiënt reduceren tot een minimaal niveau.
 
Bij fibromyalgie zal voornamelijk pijn in spieren, gewrichtsbanden en bindweefsel overheersen.
 
Veelal zien we echter een combinatie van beide al dan niet gecombineerd met andere klachten zoals:
koorts, hoofdpijn, keelpijn, slapeloosheid, depressie, concentratie- en geheugenstoornissen,…
 
Het specifieke van deze aandoeningen is dat de klachten zonder aanwijsbare reden of oorzaak maanden tot jaren kunnen aanhouden.
 
Dit maakt dat het vinden van een efficiënte behandelwijze zeer complex kan zijn. 
 
Deskundige begeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium bepaalt in belangrijke mate het verdere verloop van de aandoening.
 
CVS en fibromyalgie kunnen het best opgevat worden als een signaal van het lichaam dat bepaalde fysische en/of psychische grenzen overschreden zijn.
 
Een levenswijze zoals voorheen is niet langer haalbaar en wenselijk. Een andere manier van leven met nieuwe waarden en normen dringt zich op. Men moet leren de persoonlijke grenzen te herkennen en te respecteren.
 
Met een aangepaste revalidatie en begeleiding wordt er gestreefd naar een optimale symptoomcontrole. Samen met u worden realistische doelstellingen geformuleerd. U wordt geleerd optimaal om te gaan met uw klachten en beperkingen.
 
In ons revalidatieprogramma bieden we u bouwstenen om fysiek, emotioneel, sociaal en mentaal beter te functioneren.
 
We doen dit aan de hand van:
 
»       Psycho-educatie
»       Leren opstellen van een dagschema
»       Bewust leren bewegen door yoga, stretching en sensoriële gymnastiek
»       Relaxatie
»       Conditionele reëducatie
 
 
 
 
In al deze behandelvormen leggen we de nadruk op het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en zelfverantwoordelijkheid.
 
We helpen u in contact te komen met uzelf om zo te groeien naar meer kracht, vitaliteit en bewustzijn.
 
De oefensessies gebeuren in groep. Dit maakt het mogelijk ervaringen uit te wisselen en het doorbreekt de vaak voorkomende sociale isolatie.
 

Kostprijs:

Voor al onze behandelingen passen wij de RIZIV-tarieven toe. Deze zijn te vinden via deze link: www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/arts-deel06.aspx. Referentie: "Fysiotherapie - Fysische Geneeskunde en Revalidatie". Nomenclatuurnummer: 558795
 
Praktisch
 
Contactpersonen
 
Cecile Van Oost
Kinesitherapeute
 
09 376 05 95
 
Erna Kumps
Ergotherapeute
 
09 376 05 97
 
Verantwoordelijke artsen
 
Dr. Luypaert E.
Dr. Nelde F.
Dr. Vanneuville
Dr. Van Vlaenderen
 
09 376 04 34