az AlmaVestiging Sijsele
 Cardiale revalidatie
Minimize
Het hart is de pomp van het lichaam. Wanneer dit pompmechanisme in gebreke blijft, betekent dit een ernstig risico voor de gezondheid.
 
Risicofactoren voor cardiale problemen zijn:
»       roken
»       te veel cholesterol in het bloed
»       hoge bloeddruk
»       overgewicht
»       gebrek aan lichaamsbeweging
»       stress
»       suikerziekte
»       familiale voorbeschiktheid
»       leeftijd
»       geslacht
»      
 
Een hartinfarct of een hartoperatie is een drastische gebeurtenis in het leven. Gelukkig is de moderne geneeskunde dermate geëvolueerd dat een adequate behandeling mogelijk is. Hierdoor is een reïntegratie in de maatschappij in vele gevallen geen probleem.
 
Het vraagt echter een aanpassing van de levensstijl van de patiënt. Naast medicatie en fysische revalidatie wordt verwacht dat de patiënt er een zeer gezonde manier van leven op nahoudt. Het vermijden van tabak en alcohol, vetarme voeding, meer beweging en een gezonde manier van leven in het algemeen zijn belangrijk.
Een medisch verantwoorde, multidisciplinaire revalidatie is aangewezen bij alle patiënten die met een hartaandoening worden geconfronteerd.
 
Volgende hartaandoeningen komen in aanmerking:
 
»       Angina pectoris
»       Na hartinfarct
»       Na by-pass operatie
»       Na plaatsing van een stent
»       ….
 
In ons revalidatiecentrum wordt steeds getraind volgens een individueel opgesteld, aangepast en opbouwend trainingsschema.
 
De training gebeurt in groep waardoor ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Ieder oefent echter op zijn eigen ritme volgens zijn mogelijkheden.
 
Er is voortdurend begeleiding van een kinesitherapeute.
 
Met een hartslagmeter wordt de hartslag continu gecontroleerd. Bij aanvang en tijdens de training wordt regelmatig de bloeddruk gemeten.
 
Volgende onderdelen komen aan bod:
 
»       Cardio-vasculaire training
Er wordt getraind in circuitvorm (hometrainer, biodex, roeitoestel…), waarbij gestreefd wordt naar 1 uur continue training. Aanvankelijk zijn er meerdere rustpauzes. Naarmate de conditie verbetert, verminderen ook de rustpauzes.
 
»       Krachttraining volgens een individueel programma.
 
»       Bij recent geopereerde patiënten wordt ook ademhalingstraining opgestart.
 
Een modern cardiaal revalidatieprogramma is meer dan een trainingsprogramma alleen. Een bijkomend consult bij een diëtist(e) wordt aangeraden en indien van toepassing is ook deelname aan een rookstopprogramma aangewezen.
 
De effecten van hartrevalidatie zijn:
 
»       Verbeteren van de slagkracht en slagfrequentie van het hart
»       Inspanningscapaciteit verhogen door een verbeterde conditie en hoger uithoudingsvermogen
»       Verbeteren van hart – en bloedvatenstelsel door een betere doorbloeding
»       Verbeteren van het respiratoir systeem door een betere longcapaciteit
»       Verbeteren van de bloeddruk
»       Verbeteren van het cholesterolgehalte
»       Psychologisch effect: de angst voor het uitvoeren van inspanningen en herval vermindert


Praktisch
 
Contactpersonen
 
Nathalie Schotte
Kinesitherapeute
09/376 05 95
 
Verantwoordelijke artsen
 
Dr. De Smet H.
Dr. Hutse W.
 
09/376 05 46
 
Dr. Nelde F.
Dr. Vanneuville I.
Dr. Van Vlaenderen M.
 
09/376 04 34