az AlmaVestiging Sijsele
 LaziRush Heup
Minimize
LaZI-RUsh
staat voor “Laag Ziekenhuis Infectie Risico Ultra snel herstel” en is een zorgprogramma voor de behandeling van een invaliderende coxartrose (artrose van de heup) dmv een Totale Heup Prothese (THP), met een minimale kans op infectie en/door een zo kort mogelijk verblijf van de patiënt in het ziekenhuis.
 
Deze korte hospitalisatieperiode (verblijf van 1- 4 dagen) impliceert een multidisciplinaire aanpak waarbij iedereen die met de revalidatie van de patiënt betrokken is, volgens het zelfde concept werkt : chirurg, fysiotherapeut, kinesitherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, sociaal verpleegkundige.
 
Voor de operatie wordt de patiënt die in aanmerking komt voor een THP reeds uitgenodigd om een LaziRush-teaching class bij te wonen. Dit is een bijeenkomst in het ziekenhuis, elke 4° donderdag van de maand, voor patiënten waarvan een THP gepland is in de loop van de nabije toekomst en alwaar de patiënt kennis kan maken met de verschillende disciplines/therapeuten waarmee hij/zij zal in contact komen tijdens de revalidatie.
Er wordt uitleg gegeven door de verschillende actoren en er is mogelijkheid aan vraagstelling.
 
De dag na de operatie wordt met de eigenlijke revalidatie gestart in het ziekenhuis.
We opteren hier voor een rustige aanpak met aanvankelijk vooral de strijd tegen de zwelling lokaal, de uitbreiding van het hematoom, en de pijn aangevuld met zachte mobilisaties en milde spiercontracties.
Gezien de korte opnameperiode in het ziekenhuis en de beperkingen voor de behandeling, bestaat de therapie uit :
 • Positioneren patiënt in bed en zetel met hoogstand van het geopereerde been
 • Ijspacking
 • Dit is een bandage die zo ontworpen is dat naast de wonde ijs kan aangelegd worden. Zoveel mogelijk overdag, maar zeker ook ’s nachts
 • Wordt aangewend als 1°lijnspijnstilling, en ter preventie van zwelling.
 • CPM
 • Circulatieoefeningen met de voeten
 • Mobiliserende oefeningen in verschillende uitgangshoudingen
 • Spierversterkende oefeningen
 • Transfers in/uit bed, toilet & zetel
 •  Mars : mag zonder hulpmiddel vanaf de 1° dag postoperatief met volledige steunname
 • We bouwen van dag tot dag een correct gangpatroon op met of zonder hulpmiddel & naargelang de individuele mogelijkheden.
 • Trappen - drempel
 •  Advies naar de thuissituatie
 
 
Na ontslag uit het ziekenhuis volgt de ambulante revalidatie.
Tijdens de kinesitherapiezitting laten we de patiënt zoveel mogelijk zelf oefenen, volgens zijn/haar mogelijkheden. De rol van de kinesitherapeut is eerder individueel begeleidend-sturend. Daar waar nodig stellen we bij of vullen de therapie aan met onder andere warmtetherapie, massage, elektrotherapie.
In de ergotherapie wordt de nadruk gelegd op spierversterkende oefeningen (Fitter), stabiliteit & evenwicht (Bio-Rescue).